Klein Leeuwenhorst te Noordwijkerhout

 

Locatie

Het huis Klein Leeuwenhorst ligt aan de Gooweg in Noordwijkerhout

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Het huis werd in 1858 voltooid.

Geschiedenis 

Het huis is deels in de oude strandwal opgetrokken, waardoor het aan de voorzijde slechts twee bouwlagen lijkt te hebben, terwijl aan de achterzijde drie bouwlagen zichtbaar zijn. De gronden waarop Klein Leeuwenhorst werd gebouwd, waren halverwege de negentiende eeuw nog in gebruik als bos (hakhout) en geestgrond.

In 1871, werd ‘het aanzienlijk rentegevend landgoed van ouds genaamd Leeuwenhorst’ bestaand uit een ‘Heerenhuizing, tuinmanswoning, moezerij en boomgaard, 4 bouwmanswoningen met verdere getimmerten en de daarbij behoorende wei-, bouw-, bosch-, en geestlanden met wildrijke jacht en visscherij, alles staande en gelegen onder de gemeente Noordwijkerhout te zamen groot 100 hektaren, 74 aren en 62 centiaren’ te koop aangeboden.

Vrijwel na de verkoop werd in 1872 aan de Gooweg de karakteristieke tuinmanswoning gebouwd. Deze woning kreeg in 1938 de naam ‘de Patrijs’. In hetzelfde jaar, 1872, werden de stal en het jagershuis van Klein Leeuwenhorst gebouwd. Het jagershuis stond op de hoek van de Schuine Weg /’s Gravendamseweg en was iets eenvoudiger van uitvoering dan De Patrijs. Dit huis is verloren gegaan.

De uit 1880 stammende windwijzer met lelie op het stalgebouw is in 1948 hier geplaatst en was afkomstig van de toren van Huize Leeuwenhorst. In 1950 werd een aanbouw geplaatst aan het stalgebouw. Het Geverswapen dat in 1950 in de gevel van het verbouwde stalgebouw ingemetseld is, bevond zich oorspronkelijk in de linkertoren van Huize Leeuwenhorst.

In 1922 onderging Klein Leeuwenhorst een rigoureuze opknapbeurt en werd ook de tuinaanleg onder handen genomen, waarbij het gehele huis van elektrische bedrading werd voorzien

Zie ook 'Oud Leeuwenhorst' en Leeuwenhorst

 

Huidige situatie

Het huis Klein Leeuwenhorst, zoals dit nu nog bestaat, is een witgepleisterd blokvormig landhuis met enige neoclassicistische trekken. Het huis heeft een omlopend schilddak met centraal, van de voor- naar de achtergevel een verhoogd middendeel met zadeldak. De voor- en achtergevel zijn daarom voorzien van een hoger opgetrokken en door een fronton gedekte middenrisaliet die aan weerszijden is afgezet met twee pilasters.

 

Huidige doeleinden 

Klein Leeuwenhorst is in particuliere handen. Dit rijksmonument en het omliggende terrein zijn niet te bezichtigen. 

Foto's 

Foto  1:   Achterzijde Klein Leeuwenhorst anno 1922

Foto  2:   Voorzijde Klein Leeuwenhorst

Foto  3:   Zijgevel Klein Leeuwenhorst

Foto  4:   Achterzijde Klein Leeuwenhorst

 

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Leeuwenhorst, een Hollandse buitenplaats

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008