Weltevreden te Alphen aan de Rijn

 

Locatie

Ter hoogte van Oudshoornseweg 110-114 liggen de resten van de achttiende-eeuwse buitenplaats Weltevreden. 

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Oorspronkelijk was Weltevreden een boerenhofstede.

Eind achttiende eeuw werd het buitentje beschreven als 'zijnde huis, stal, koetshuis, steiger aan de Rijn, bepoting en beplanting, erven en tuinen, groot 1 morgen en 350 roeden'. De oudste topografische kaart van het gebied toont globaal de toenmalige aanleg, bestaande uit parkbos, boomgaard en moestuin. Op de as van het huis aan de Oudhoornse weg lag een kaarsrecht kanaal.

Geschiedenis 

Pannenfabrikant Jacob Clant kocht Weltevreden rond 1880. Hij liet een nieuwe villa bouwen in neo-renaissancestijl, alsmede een tuighuis annex paardenstal en een houten koetshuis. Clants zoon beschikte testamentair dat na zijn dood de villa afgebroken, de vijvers gedempt en de paarden afgemaakt moesten worden, hetgeen in de zomer van 1929 geschiedde. 

In 1934 werd een nieuw huis gebouwd. Intussen waren er aan de Oudhoornseweg delen van Weltevreden afgesplitst voor de bouw van de nog bestaande huizen 'Speranza' en 'Schoonzicht'. De structuur van de landschappelijke aanleg van Weltevreden is nog altijd gedeeltelijk te herkennen.

 

Huidige situatie

Tuighuis en het houten koetshuis zijn bewaard gebleven. Inmiddels zijn op Weltevreden, dat geen monumentenstatus heeft, appartementen complexen verrezen. Het terrein is niet toegankelijk

 

Foto's   
(Groene Hart Archieven)

Foto  1:  Villa Weltevreden rond 1910

Foto's

Foto  1:  Weltevreden anno 1890  

Foto  2:  Tuighuis Weltevreden

Foto  3:  Paardenstal Weltevreden

Foto  4:  Huize Speranza

Foto  5:  Huize Schoonzicht 

Bronnen 

Kastelen en buitenplaatsen in Zuid Holland 

Op pad in.... Rijnstroom en Beerendrecht

 

2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 26-07-08