Het houten tuighuis van Huize Weltevreden

Foto: J. van der Kooij 2004