Ter Wadding te Voorschoten

 

Locatie

Ter Wadding ligt aan de doorgaande weg, Leidseweg-Noord te Voorschoten, richting Leiden.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De naam is reeds voor het jaar 1000 bekend, hier was een doorwaadbare plaats door de Rijn.

Het terrein waarop Ter Wadding is gebouwd maakte deel uit van een groter gebied dat een achterleen was van Kasteel De Werve te Voorburg.

Het eerste wat er over het huis en de tuinen te vinden is, staat te lezen in de veilingvoorwaarden uit 1729.

 

Geschiedenis 

Het huis werd na het overlijden van de toenmalige eigenaar, Pieter van Hoorn, in de veiling voorwaarden als volgt omschreven: “Een zeer vermaackelyke en zeer welgelege hofstede genaamt Ter Wadding gelegen onder de vrije heerlijkheyt van Voorschoten aan de Voorschoter en Delftse wege, tussen het Haagseschouw ende de stadt Leyden omtrendt het derde sluysie zijnde een quartier uyr gaans vande voorsz stadt zijnde voorsien met een groot streck en weldoortimmert heerehuys voorsien van verscheyde kamers ende vertrecken twee kelders tuynmans huys koethuys en stallinge voor vier paarden item een boomgaart beplant met schoone en extra-ordinaire vrugtdraegende boomen mitsgaders een groote vijver daar op staande een speelhuys hebbende van de fraayste gesigte synde te saeme groot omtrent 2 en ½ morgen, edog maar verongeld 2 morgen 2 hondt.

Het huidige Ter Wadding werd in opdracht van Willem van Noort uit Leiden, lakenverver van beroep, omstreeks 1770 gebouwd.

In 1860 werd op het dak van Ter Wadding het klokkentorentje geplaatst. Dit klokkentorentje was afkomstig van de buitenplaats Adegeest te Voorschoten, die datzelfde jaar was afgebroken. De naam Ter Wadding is vermoedelijk ontleent aan een doorwaadbare plaats (wedde) in de iets verderop gelegen Oude Rijn.

Vanaf 1964 heeft Ter Wadding leeg gestaan en in 1970 werd het huis eindelijk, na een leegstand van 6 jaar, door de voormalige eigenaresse mevr. A.E.S.R. Insinger aan de provincie verkocht. De provincie heeft het gebouw grondig gerestaureerd, hierna werd het huis door Provinciale Waterstaat, afdeling Rijnstreek Zuid, als kantoorpand in gebruik genomen.

Eind 2005 is Ter Wadding door de provincie, i.v.m. een noodzakelijke en grootschalige op komst zijnde renovatie, aan de gemeente Voorschoten verkocht. De gemeente heeft Ter Wadding inclusief 1 ha grond direct daarna doorverkocht aan projectontwikkelaar Menno Smitsloo uit Oegstgeest in verband met een noodzakelijke en grootschalige renovatie. Afgesproken is toen dat Smitsloo de renovatie voor zijn rekening zou nemen en ervoor zou zorgen dat Ter Wadding een passende functie zou krijgen. Het achter Ter Wadding gelegen 2,5 ha bos is niet door de gemeente Voorschoten verkocht en heeft z'n openbare functie behouden

 

Huidige situatie

Landhuis uit ca. 1770, met invloeden van de Lodewijk XV- of rococostijl.

Rechts naast Ter Wadding ligt het in 1716 gebouwde koetshuis, wat na restauratie als particuliere woning in gebruik is genomen.

Achter Ter Wadding een 2,5 ha bos dat openbaar toegankelijk is.

Sinds 2 november 2010 is het LUMC is met een poli cardiologie gehuisvest in Huis Ter Wadding. Ook de stichting MS Research heeft er een onderkomen gevonden.

 

Foto's
(
Regionaal archief Leiden)

Prent  1:  Huis Ter Wadding c.a. 1788

Prent  2:  Huis Ter Wadding c.a. 1850

Prent  3:  Huis Ter Wadding Eind 19e eeuw

Prent  4:  Huis Ter Wadding c.a. 1871

Foto   1:  Huis Ter Wadding c.a. 1900

Foto   2:  Huis Ter Wadding c.a. 1900

Foto   3:  Huis Ter Wadding c.a. 1900

Foto   4:  Huis Ter Wadding, achterzijde, c.a. 1900

Foto   5:  Huis Ter Wadding, park en achterzijde, c.a. 1900

Foto   6:  Huis Ter Wadding c.a. 1909

Foto's 

 

Foto   7:  Voorzijde huis Ter Wadding anno 2003

Foto   8:  Achterzijde huis Ter Wadding anno 2003

Bronnen 

Trudo Bosch

Historisch Museum Voorschoten

Echo – Witte weekblad Voorschoten van 27 oktober 2010

 

©2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 26-07-08

Bijgewerkt 25-11-2010