Adegeest te Voorschoten

 

Locatie

Adegeest ligt aan de Bachlaan, in Voorschoten.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Reeds voor 1220 was het geslacht Adegeest uitgestorven, waarna Adegeest in het bezit kwam van de Van Wassenaers.

Geschiedenis 

In 1394 werd het goed leenroerig gemaakt aan de Graaf van Holland.

Tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) zal Adegeest, zoals tal van andere gebouwen in de omgeving, behoorlijk zijn beschadigd. Vanaf 1581 wordt het als hofstede - als boerderij­vermeld. In de loop van de achttiende eeuw groeide Adegeest uit tot een omvangrijk bezit. 

Kort voor 1791 is het pand ingrijpend verbouwd. Blijkens een verkoopakte uit dat jaar bestond de buitenplaats, die zich uitstrekte van de Wijngaardenlaan tot Berbice, uit '[...] een binnen weinige jaren voor 't grootste gedeelte vernieuwde heerenhuizinge, speciale koets huizingen, stallinge voor 6 paarden, tuinmanshuis, oranjehuis, menagerie, perzikken- en druivenkassen met een kapitale moestuin, boomgaarden, nieuw aangelegd Engelsch plantsoen, vischrijke vijvers enz. [...]'. Twee litho's uit 1854 naar P.j. Lutgers tonen hoe de buitenplaats er tot die tijd heeft uitgezien. 

Eind negentiende eeuw is het huis verbouwd tot boerderij waarbij het, in oorsprong zeventiende-eeuwse, onderkelderde woongedeelte met een bouwlaag is verlaagd en een stal gedeelte is toegevoegd.

 

Huidige situatie

Een gedeelte van het in landschapsstijl aangelegde park ten noord- oosten van Adegeest is bij de totstandkoming van de gelijknamige nieuwbouwwijk in de jaren zestig sterk vereenvoudigd en is nu een openbaar park. Huis Adegeest is een rijksmonument en is niet te bezichtigen.

 

Foto's

(Regionaal archief

Leiden)

Prent  1:  Noordzijde huize Adegeest c.a. 1718

Prent  2:  Oud Adegeest 18e eeuws

Prent  3:  Nieuw Adegeest anno 1730

Prent  4:  Voorzijde en oprijlaan huize Adegeest c.a. 1850

Prent  5:  Noordzijde huize Adegeest c.a. 1850

Foto's 

 

Prent  6:  Kasteel Adegeest

Foto   7:  Adegeest 2004

Bronnen  Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

©2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google maps 21-06-2008