Sassenoord te Nieuwveen

 

Locatie

Sassenoord ligt in de dorpsstraat van Nieuwveen. (gem. Nieuwkoop)

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Dominee Pieter Schoenmakers liet in het jaar 1848,  op de plaats van de oude pastorie van de Hervormde kerk, het huis Sassenoord bouwen.

Het was een  zeer fraai en ruim huis met een fraaie tuinaanleg en opgaande bomen.

Geschiedenis 

In 1873 woonde J..C. von Briel Sasse in de voormalige hervormde pastorie. Ten tijde van zijn bewoning liet hij de om het huis gelegen tuinen verfraaien en uitbreiden, onder andere door aankoop van de aangrenzende uitspanning. Hij gaf het huis de naam ‘Sassenoord’. 

Na een brand in het jaar 1898 werd de kap van het gebouw geheel vernieuwd en gewijzigd. Ook omstreeks deze tijd verrees een tweetal fraaie hardstenen inrijpoorten in Lodewijk XV stijl tussen het bestaande hekwerk langs de Dorpsstraat. Zij waren afkomstig van een oude buitenplaats aan de Amstel onder Amsterdam.

Bij verkoop in 1934 was het een statig woonhuis. De hal bezat een witmarmeren vloer, had eiken wandbetimmering en gobelins (wandkleden) met jachttaferelen aan de muur. Een eiken trap leidde naar de eerste verdieping.

Sassenoord werd verkocht aan de Ursulinen, om er om een buitenverblijf voor jeugdige imbecielen te vestigen, die het pand grondig verbouwden. De eiken trap, die bij nader inzien erg bouwvallig bleek, werd vervangen. Aan de rechterkant van het huis verdween de serre en werden slaapzalen aangebouwd. Aan de linkerkant kwam een zogeheten ‘wintertuin’ welke diende als dagverblijf en schoollocatie. Deze wintertuin had een glazen dak en een grasmat als bodem. Het stond vol met grote planten, en ook was er een volière. Het idee hierachter was om ‘stadse’ kinderen zon en frisse lucht te geven.

Op de zolder bevonden zich chambrettes voor de zusters en de oudere meisjes en een kapel. Op de eerste etage werden slaapzalen gebouwd. In één van de torens werd de huiskamer voor de oudere meisjes ingericht. In de andere toren kwam later een lift. Op de begane grond bevond zich een refter (eetzaal van de zusters), de receptie, een spreekkamer, een kantoortje en een magazijn.

Op het gebouw werden de letters Sassenoord vervangen door de koperen tekst Huize Sint Ursula en op de zuilen van de straatpoort kwam  eveneens deze tekst in gouden letters onder die van Sassenoord.

In 1939 wordt er een broodkeuken met daarin een elektrische broodmachine gebouwd.

Het voormalige Sassenoord, heette vanaf 1940 ‘St.Joseph’. Deze naam prijkte op de achterzijde aan de gevel.

In 1948 werd overgegaan tot het vervangen van de grasmat in de wintertuin door een houten vloer. In 1956 werd de wintertuin woonkamer.

Naar aanleiding van een bezoek, door koningin Juliana op 20 mei 1954, werd de eerste steen die was gelegd voor Sassenoord verwijderd en vervangen door een gedenksteen ter herinnering aan dit vorstelijk bezoek.

Toen in de jaren 1965-1966 de voortuin "Sassenoord" veranderd werd, werden de inmiddels bouwvallig geworden hardstenen inrijpoorten in Lodewijk XV stijl verwijderd.

In 1976 was er een flinke brand op de eerste verdieping die twee slaapzalen verwoestte.

In 1980 werd Sassenoord gerenoveerd. De wintertuin en de aangebouwde keuken en slaapzalen werden afgebroken en op de eerste etage werden twee appartementen ingericht en kwam er een logeerkamer. Het dak werd gedeeltelijk vernieuwd maar voor verdere renovatie aan de buitenkant was geen geld beschikbaar. De letters ‘Sassenoord’ kwamen weer op de gevel te staan.

Er is, eind jaren 90, overwogen om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuw gebouw in dezelfde stijl. De kosten van nieuwbouw bedroegen ongeveer vier miljoen gulden. Dit zou evenveel zijn als de totaal geraamde restauratiekosten van Sassenoord. De voorkeur ging toch uit naar restauratie van het pand.

O.A. de Stichting Historische Kring Liemeer heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van dit voor Nieuwveen gezichtsbepalende het gebouw.

 

Huidige situatie

Sassenoord is, in 2009, gekocht door Woningstichting Nieuwkoop die het pand restaureerde en verbouwde  tot ’woonzorgvoorziening’ met zes senioren appartementen en een lift.  In 2011 werd het pand omgedoopt tot Residence Sassenoord en opende het zijn deuren.

Sassenoord is een redelijk gaaf en oorspronkelijk pand en vormt een markante bebouwing ter plaatse. Het pand heeft een prominente rol gespeeld in de geschiedenis van Nieuwveen en neemt in het dorp nog steeds een dominerende plaats in. 


Foto's

Foto  1:  Sassenoord anno 1910

Foto  2:  Sassenoord omstreeks 1950

Foto  3:  Sassenoord anno 2005

Foto  4:  Achterzijde van Sassenoord anno 2005

Foto  5:  Voormalige directiekamer van Sassenoord in 2005

Foto  6:  Gedenksteen van een bezoek door koningin Juliana.

 

Bronnen

De Baardman, een uitgave van de Historische Kring Liemeer nr. 34.

 

©2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Aangepast 6-2005 / 29-07-2012

Google Maps 18-07-08