Sassenoord, voormalige directiekamer in 2005

 

Foto: Jurgen H.A.M. van der Kooij