Rijnoord te Alphen aan de Rijn.

Locatie

Rijnoord ligt aan de Oudhoornseweg in Alphen aan de Rijn.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

De geschiedenis van Rijnoord gaat terug naar 1629 toen een zekere Willem Boreel aan de Lage Zijde van Oudshoorn eigenaar werd van een boerderij. Hij kocht bovendien meer land en liet in 1631 op de plaats van de boerderij een buitenhuis met bijgebouwen neerzetten.

Geschiedenis 

In 1693 verkocht de familie Boreel het landgoed, het buiten kreeg toen de naam Het Hof. In 1733 werd de buitenplaats verkocht voor fl. 23.900,-. 

Het Hof gold destijds als een van de mooiste bezittingen langs de Oude Rijn. Het had twee verdiepingen en daarboven een zolder.

In 1837 wordt het goed omschreven als: Buitenhuis, tuinmanshuis, stal en koetshuis. Het hele bezit omvatte ruim 23 morgen land, dat is ongeveer 20 hectare; het strekte zich uit van de Lage Rijndijk tot aan de Ringvaart van de Vierambachtspolder en van de Oude Herenweg tot aan de Molenvliet of Vaarsloot, die van de Heul tot de Ridderbuurt liep. In de welaangelegde tuin lagen fraaie wandelpaden, een wijnberg met grotwerk, een uitgestrekt bos, een hertenkamp, voličres met de prachtigste vogelsoorten, twee watervallen, vier eilandjes, visrijke vijvers, een oranjerie en talrijke tuinhuisjes naast een uitgebreide moestuin.

Het geboomte op het terrein werd zo hoog dat het windrecht van de molenaar aan de Molenvliet werd aangetast. De poldermeesters eisten dat het bos zou worden gerooid. Gevolg was dat de eigenaresse haar hele landgoed met de grond gelijk liet maken, kale gebouwen bleven over in een lege vlakte.

In 1844 werden de oude panden afgebroken en werd er een nieuw huis gebouwd wat de naam Rijnoord kreeg. Een deel van de tuin werd geschonken aan de Oudshoornse kerk voor uitbreiding  van de pastorietuin. Vanaf 1883 werd Rijnoord het doktershuis.

Rijnoord werd in 1964 afgebroken om plaats te maken voor een ziekenhuis.

In 2008 werd ook dit ziekenhuis afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw.

Huidige situatie

Tot voor kort herinnerde de dam in de sloot langs de Oudshoornseweg aan de oorspronkelijke ingang tot Rijnoord. Op die dam stonden tot 1964 twee pilaren met daartussen het toegangshek tot het doktershuis. Die pilaren en dat hek - inclusief de naam ‘Rijnoord’ op de pilaren - werden op 26 april 2001 in ere hersteld.

In 2013 is de gemeente Alphen aan den Rijn begonnen met de herinrichting van het gebied Rijnoord. Bij het graven van een nieuwe vijver vond men muurresten van een aanzienlijke dikte, palen en balken en stukken vloer/wand met geglazuurde tegels. Onderzoek leerde dat het om het buiten Rijnoord moest gaan.

Het is erg jammer dat een groot deel van de fundamenten van dit buiten vanwege de aanleg van de vijver is vernietigd maar is dankzij het AWN is een belangrijk deel van de noord- en zuidkant van het buitenhuis in kaart gebracht.

Foto's

Foto  1:  Het huis Rijnoord uit 1730

Foto  2:  Het huis Rijnoord uit 1844

Foto  3:  Replica van het toegangshek

Foto  4:  Opgravingen Rijnoord anno 2013

Foto  5:  Opgraving muur Rijnoord anno 2013

Foto  6:  Opgraving afvoerkanaal Rijnoord anno 2013

Bronnen

De Viersprong, uitgave van de Historische Vereniging voor Alphen aan den Rijn en omstreken. Jaargang 18, mei 2001, nummer 67.

Renus, uitgave van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische Werk-gemeenschap voor Nederland. Voorjaar 2014

Op pad in.... Rijnstroom en Beerendrecht

 

©2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Aangepast:05-06-2014

Google Maps 14-07-08