De replica van het oorspronkelijke toegangshek tot huize "Rijnoord".

Foto: J. van der Kooij 2004