Raephorst te Wassenaar

 

Locatie

Het Landgoed Raephorst ligt ten oosten van de N44 - Den Haag/ Wassenaar. De toegangshekken bevinden zich aan de Rijksstraatweg t/o het landgoed Backershagen en aan de Papeweg t/o de Vinkenlaan.
 

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Kasteel Raephorst in Wassenaar is omstreeks 1230 gesticht en ruim vier eeuwen bewoond door leden van de familie Van Raephorst.

 

Geschiedenis 

De Heerlijkheid Raephorst is een Vrije Heerlijkheid, die toebehoort aan het ridderlijk geslacht Van Raephorst. De Heerlijkheid omvat het hele gebied ten oosten van de Heerweg, de Rijksstraatweg en de Papeweg. Ook is daaraan verbonden het leenheerschap van Zuytwijck en een groot deel van Santhorst.
De eerste bekende Heer van Raephorst is Kerstant van Raephorst. Deze leeft op het stamhuis in Wassenaar. Hij wordt voor het eerst vermeld in 1238.

Kasteel en grondbezit worden in 1290 opgedragen aan de Graaf van Holland en daarna als leengoed terug ontvangen.

Kort na 15 mei 1420 werd het kasteel (gedeeltelijk) gesloopt door de Leidenaren maar kort daarop weer herbouwd.

Op een tapijt uit zestiende eeuw wordt de Raephorst afgebeeld als een toren van twee verdiepingen, die gedekt wordt door een zadeldak. De torenhoeken worden geflankeerd door arkeltorentjes. In latere eeuwen werd het kasteel uitgebreid met zijbeuken en traptorentjes. Een vleugel aan de oostzijde  had een rijke gevel opgesierd met pinakels, waarschijnlijk 16e eeuws

Op een tekening van Roelant Roghman uit 1646 zien we dat het kasteel al heel wat meer is dan alleen maar een toren.

In 1709 wint luitenant-generaal van de Engelse troepen, William Cadogon het kasteel als hoofdprijs in een loterij, de toenmalige eigenaressen waren genoodzaakt een loterij uit te schrijven omdat ze niet meer in staat waren de onderhoudskosten op te brengen. In 1712 werd het kasteel aan hem overgedragen. Milady Cadogan verbouwd het kasteel ingrijpend, er worden terrassen aangelegd en er verrees een stallencomplex ten zuiden van het kasteel, het bestond uit een koetshuis, geflankeerd door lagere zijvleugels met aan de uiteinden blokvormige hoekpaviljoens. De huidige rentmeesters-woning was hier onderdeel van.

Na 1750 raakt het kasteel in verval. Het verouderde kasteel wordt afgebroken en het noordelijke gedeelte wordt verbouwd tot landhuis. Oostelijk van dit landhuis komt een park in landschapsstijl.

In 1783 komt het goed in handen van Mr. Adriaan Pieter Twent. Hij voegt het landgoed samen met Ter Horst en de Paauw.

In 1791-1792 laat Twent de seringenberg met zeshoekige theekoepel ontwerpen

In 1838 verkoopt Mr Twent het geheel aan Prins Frederik, die aan het landgoed ook nog de Eikenhorst toevoegt. De prins laat het vervallen kasteel Raephorst slopen en er een fraai park aanleggen. De tuinarchitect E. Petzold kreeg opdracht een fraai park te ontwerpen.

 

Huidige situatie

De rentmeesterwoning van Raephorst, met het wapen van de familie van Raephorst met het jaartal 1632, staat er nog.

De plaats van het kasteel is een langwerpig omgrachte akker langs de weg van de rentmeesterwoning naar de dienstwoning aan het eind van de Trekpenninglaan.

 

Huidige doeleinden 

De  Raaphorst maakt met Ter Horst en Eikenhorst deel uit van het complex van de Koninklijke Landgoederen de Horsten en is tegen een geringe vergoeding, voor het publiek toegankelijk.

Foto's 

Prent  1:  Grondplan van kasteel Raephorst rond 1650 

 

Foto's   

(Haags- Gemeentearchief)

Prent  1:  Raephorst rond 1728
Prent  2:  Raephorst, achterzijde rond 1738  

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Kastelen in en om Den Haag

 

2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 13-07-08