Grondplan van het kasteel Raephorst rond 1650

 

Op basis van oude afbeeldingen