Meije-hoeve te Nieuwkoop

 

Locatie

De Meije-hoeve of Mye-hoeve ligt aan de Meije 42 in de gemeente Nieuwkoop 

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan

Tussen de jaren 1000 en 1200 heeft er op deze plaats een Motte burcht gelegen. Samen met Ten Bossche en de burcht in Zwammerdam, hadden de graven van Holland een versterkte linie aan de noordkant van de toenmalige grensrivier de Meije. Aan de zuidzijde heerste de bisschop van Utrecht, die op zijn beurt iets verderop een versterking had opgetrokken aan zijn kant van de rivier de Meije, daar waar nu de hoeve Veldzicht ligt, niet ver van het begin van de Kerkweg.

 

Geschiedenis 

Vanaf 1428 word een 'huizing en hofstede' (een Huis en een boerderij)  genoemd. De Meije-hoeve was gelegen op het strategische punt waar de rivier de Meije en de Nieuwkoopse Uitwatering (thans Oude Vaart geheten) samen kwamen. Het was oorspronkelijk een zogenaamde "riddermatige hofstad", die door de graven van Holland in leen uitgegeven was aan leden van het geslacht Van der Mije.  

In een oorkonde van 1696 wordt 'De Heerlijkheid de Meije' nader gespecificeerd als: ‘een Riddermatige Hofstadt en drie schoone weldoortimmerde woningen met de landen daeraan behorende, zijnde een leen van de Graffelijkheid van Holland, tesamen groot ruijm hondert mergen; zoo (wel) weij- als hooijland leggende rontom, aan zijn kade hebbende een vrijen watermolen, een vogelkoij en de vrije visscherij: genaemd de Heerlijkheijd van de Meije’.

In 1814 wordt de Meijehoeve omschreven als een 'Riddermatige Hofstede zijnde een kapitale Bouwmanswoning (= boerenwoning) met zomerhuis, schuur, (...) berg (=hooiberg) en boomgaard (...) met wei- en hooiland.'

 

Huidige situatie

Op de muur van een schuur, die bij die hoeve hoort, zit  thans nog een oude gevelsteen, waarop staat: "1629 Het stamhuis vant afgestorven gheslacht van die van Van der Mye" met een drietal wapens.

 

Foto's   

Foto  1: De Meije-hoeve

Foto  2: De Gevelsteen

Foto  3: Voorbeeld van een Motte burcht

 

Bronnen

Rondom Nieuwecoop, uitgave Stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o.

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 11-07-2008