De Were Ten Bossche in Achttienhoven (gem. Nieuwkoop)

 

Locatie

De locatie van Ten Bossche ligt langs de Milandweg die grenst aan de Bosch wetering.

Een kaart uit 1854, tonen lijnen een vierkant bouwwerk dat op dat punt gestaan moet hebben. 

 

 
Grotere kaart weergeven

 

Geschiedenis 

De Were bestond uit een opgeworpen versterking met omringende gracht en bebouwing. De bebouwing zal van hout zijn geweest, het bovenste vlakke gedeelte van de opgeworpen heuvel was rondom versterkt met een ring van houten palen, een palissade. De omringend wonende bevolking kon zich hier in tijd van nood verschansen.

De middeleeuwse kroniekschrijver Melis Stoke schrijft in zijn bekende rijmkroniek  in 1204 over de "Were', 

Si (dat zijn graaf Willem’s getrouwen) maecten

twee weren (versterkingen) ghereet,

Ene d(i)e men Ten Bossche heet

Ende een andere bi den Rine:

Heet Swadenborchdam (Zwammerdam).

Deze Motte-burcht is waarschijnlijk in 1204 verwoest, getuige het feit dat de hele bevolking van Meye en Achttienhoven zich toen verspreidde over Dyeper Meye, Zegveld, Kamerik Mijzijde, en Oort.

De Were Ten Bossche was een strategisch punt, van belang in de voortdurende twisten tussen de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht.

 

Foto's 

Foto  1:  Ten Bossche was een zogenaamde “mottenburcht”, enigszins

                vergelijkbaar met het afgebeelde model.

 

Bronnen:

Rondom Nieuwecoop, uitgave Stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o.

 

©2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008