's Gravenmade te Rijswijk.

Locatie

's Gravenmade ligt aan de Delftweg te Rijswijk, aan de Vliet naar Delft. Aan de achterzijde wordt het begrensd door het talud van de A4. 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

 's Gravenmade is ontstaan uit een zeventiende-eeuwse boerenhofstede van mogelijk middeleeuwse oorsprong en is een vermoedelijk achttiende-eeuws herenhuis op een terrein dat grotendeels uit grasland bestaat.

Geschiedenis 

Vanaf 1728 werd de boerderij uitgebouwd tot een buitenplaats die een groot aantal stedelijke notabelen tot zomerresidentie diende. Het moet een fraai aangelegd geheel zijn geweest. Het 'sterk en weldoortimmerde' huis had een rijk interieur met fraaie behangsels, stenen schoorsteenmantels, spiegels in vergulde lijsten en dergelijke. Op het terrein stonden naast het herenhuis nog een stenen speelhuis, een koetshuis en, natuurlijk, een boerderij. 

Blijkens de kaart van Van der Noordaa van 1839 lag het herenhuis in die tijd in een bescheiden landschappelijke parkaanleg. Daarvan is behalve de waterpartij rechts van het huis niets meer te zien.

Huidige situatie

Tegenwoordig is 's Gravenmade niet meer dan de overgebleven kern van een veel uitgestrekter buitenplaats, die inclusief nutsgronden ooit 32 morgen groot was.

's Gravenmade is een rijksmonument.

Toegankelijkheid 

Het terrein is niet toegankelijk, maar het huis is vanaf de weg goed te zien.

Foto's   

Gemeentearchief

Rijswijk

 

Foto  1:  's Gravenmade anno 1966

Foto  2:  's Gravenmade anno 1975

Foto  3:  Interieur 's Gravenmade anno 1979

Foto  4:  Karnschuur 's Gravenmade anno 1979

Foto  5:  's Gravenmade anno 1986 

Foto  6:  's Gravenmade anno 1986

Foto's 

Foto  1:  Voorgevel van 's Gravenmade

Foto  2:  Zijgevel van 's Gravenmade 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 07-07-2008