's Gravenmade is niet meer dan de overgebleven kern 

van een veel uitgestrekter buitenplaats

Foto: J.H.A.M. van der Kooij 2005