Cronesteyn te Leiden

 

Locatie

Cronesteyn ligt in het polderpark aan het Rijn-Schiekanaal, ten oosten van de Lammebrug.

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De geschiedenis van deze ridderhofstede gaat terug tot omstreeks 1300. Het was toen bekend als Heer Wouterserf en is onstaan uit een versterkte hoeve.

Geschiedenis 

Omstreeks 1400 werd het goed opgedragen aan de Hollandse graaf.

In de veertiende eeuw, kreeg Jan van Polanen het goed in leen van Alida van Praet, vrouwe van Putten. 

In 1510 werd de hofstede voor het eerst Cronesteyn genoemd. Tijdens het beleg van Leiden in 1573-1574 werd Cronesteyn verwoest. Alle gebouwen binnen de 500-roedengrens werden toen afgebroken opdat Spaanse troepen er zich niet konden verschansen. 

Enkele jaren later volgde toestemming tot herbouw. Het huis had blijkens een tekening van Roghman de gestalte van een typische edelmanswoning, bestaande uit twee naast elkaar liggende vleugels van verscheidene bouwlagen, die via een traptoren bereikbaar waren.

In de zeventiende en achttiende eeuw werd Cronesteyn diverse malen verkocht. Eind achttiende eeuw was het zodanig vervallen, dat het werd omschreven als 'de hofstad Cronestein of wel de getimmerden daarvan over zijnde' 

Omstreeks 1800 zijn de laatste resten afgebroken.

Huidige situatie

Wat resteert is de omgrachte huisplaats van Cronesteyn

Huidige doeleinden 

Cronesteyn is openbaar park. Het huisterrein is tijdens het broedseizoen evenwel gesloten.

Foto's
(
Regionaal archief Leiden)

Prent 1:  Cronesteyn anno 1825

Foto's 

Prent  1:  Cronesteyn anno 1712
Foto   1:  De omgrachte huisplaats van Cronesteyn anno 2013


 
Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 29-06-2008