De omgrachte huisplaats van Cronesteyn

Foto: J. van der Kooij 2013