Zuyderburch te Den Haag

 

Locatie

Zuyderburch ligt aan de Westvlietweg te Den Haag (Voorheen Leidschendam)

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Zuyderburch werd al in de zeventiende eeuw als buitenplaats genoemd. Op de kaart van het hoogheemraadschap Delfland door N. Cruquius (1712) is de buitenplaats met zijn formele parkaanleg dan ook duidelijk weergegeven.

Geschiedenis 

In de negentiende eeuw was het formele park tot een aanleg in landschapsstijl getransformeerd, zo blijkt uit de kaart van S.W. van der Noordaa (1839). Bosschages, open plekken en slingerende waterpartijen zijn goed te onderscheiden. Ook het huis met zijn H-vormige plattegrond en twee bouwhuizen zijn te zien. Het hoofdgebouw was een in totaal 17 venster traveeën breed gebouw van één bouwlaag. Alleen het middenpaviljoen, dat door een klassiek fronton werd bekroond, telde twee bouwlagen. De vleugels hadden geen echte verdieping, maar een attiek met lage vensters. Gezien de bouwstijl zou het huis rond 1800 tot stand kunnen zijn gekomen.

Zuyderburch is diverse malen van eigenaar veranderd. De laatste was de Groningse arts Pieter Hendricksz. die er in 1833 een psychiatrisch instituut vestigde. In 1865 ging de instelling failliet, waarna Zuyderburch werd verkocht aan een grondexploitant. Deze maakte het terrein tot bouwland en verkocht het vervolgens door.  

Bij afbraak van het huis in 1865 bleef de rechtervleugel staan. Deze vleugel werd in de jaren '90 van de 19e eeuw heeft bewoond door: Jean Elie Jacques Eybergen, 1820-1901, zijn vrouw Dina Christina Frederika Eybergen-Wagner, 1827-1893, en enkele van hun kinderen. 

Deze rechtervleugel is aan het einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw afgebroken.

 

Huidige situatie

Van de buitenplaats is de met een blauwe bol bekroonde hekpijler nog overgebleven. Het huis rechts van de oprit is rond 1865 gebouwd op de plaats van de linkerzijvleugel van het herenhuis. 

De bebouwing achter dit pand wordt voor één van de bouwhuizen aangezien.

 

Foto's 

Prent  1:  Zuiderburch anno 1855 

Prent  2: Achterzijde Zuiderburch anno 1855

Foto   1:  Zuiderburch eind 19e eeuw

Foto   2:  Zijaanzicht Zuiderburch eind 19e eeuw

Foto   3:  Entree Zuiderburch eind 19e eeuw

Foto   4:  Tuinhuis Zuiderburch eind 19e eeuw

 

Bronnen 

Kastelen en buitenplaatsen in Zuid Holland 

Mr. C.B.J.E. Eybergen

 

©2003

27-03-2005 aangepast

Google Maps 26-07-08