Zuidhoorn te Rijswijk

 

Locatie

Zuidhoorn ligt aan de Laan van Hoornwijk 25-27 te Rijswijk

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Zuidhoorn is ontstaan uit een boerderij. In 1642 was sprake van een huis met schuur, hooibergen en geboomte. De buitenplaats zal rond 1700 zijn gesticht

Geschiedenis 

Een verkoopakte van 1720, waarin het goed voor het eerst Zuidhoorn wordt genoemd spreekt van een herenhuis, speelhuizen en een boerderij met bijbehorende opstallen. Ook worden er tuinen, lanen en vijvers genoemd.

Hoewel Zuidhoorn veel van zijn vroegere charme heeft verloren door de talrijke verbouwingen in de twintigste eeuw, geeft deze buitenplaats toch een goed beeld van de opzet van veel Zuid-Hollandse buitens: een in een parkaanleg gelegen herenhuis in combinatie met een boerenbedrijf.

Tot het einde van de 20e eeuw bestond Zuidhoorn uit een blokvormig, mogelijk achttiende-eeuws huis in de gebruikelijke classicistische stijl, dat na de Tweede Wereldoorlog grondig werd gerenoveerd in verband met de vestiging van een verpleegtehuis. Rond dit huis ligt een park in landschappelijke stijl met hoog geboomte en enkele waterpartijen.

 

Huidige situatie

Na het vertrek van het verzorgingstehuis van het Leger des Heils heeft het enige tijd leeg gestaan totdat de eigenaren van het restaurant in de naastgelegen boerderij het pand aankochten om er een hotel/wellness centrum in te vestigen. Hiertoe werd de rechtervleugel en de serre aan de linkerzijde van het huis afgebroken en werden er twee symetrische vleugels tegen het centrale deel aangebouwd. Het hotel werd op 1 februari 2011 in gebruik genomen.

Het oorspronkelijke bouwmanshuis is verdwenen, maar de moderne boerderij (eerste steen in 1916) die naast het huis ligt, staat op de plaats van haar voorganger. 

Aan de Laan van Hoornwijk is een negentiende-eeuws smeedijzeren inrijhek te zien. 

 
Foto's   

Gemeentearchief

Rijswijk

 

Foto   1:  Achterzijde Huis Zuidhoorn rond 1930

Foto   2:  Huis Zuidhoorn rond 1935

Foto   3:  Huis Zuidhoorn rond 1950

Foto   4:  Huis Zuidhoorn rond 1984

Foto   5:  Huis Zuidhoorn rond 1990

Foto   6:  Boerderij van Zuidhoorn rond 1987

Foto's 

Foto   7:  Huis Zuidhoorn in 2009 voor de verbouwing

Foto   8:  Huis Zuidhoorn januari 2011 voor de opening van het hotel

 

Bronnen 

Kastelen en buitenplaatsen in Zuid Holland 

 

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 26-07-08