Het landgoed Wassergeest te Lisse

 

Locatie

Wassergeest ligt ten zuid-westen van 't Huys Dever aan de de Heereweg tussen Lisse en de Engel

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Het is omstreeks 1660 gesticht door Adriaan van der Laen (1598 -1680)

Geschiedenis 

Aanvankelijk bedroeg de omvang van de buitenplaats zo'n 32 morgen (ongeveer 25,6 hectare). Na 1804 is Wassergeest echter aanzienlijk groter geworden en vanaf dat jaar spreken we dan ook van een landgoed. Na het overlijden van Van der Laen in 1680 werd Wassergeest gelegateerd aan Agnes van Wassenaer Obdam. Het buiten ging achtereenvolgens over in handen van Jacob, Johan Hendrik, Unico Wilhelm, Jacob Jan en Carel George van Wassenaer Obdam (1733-1800). Gedurende dit tijdvak veranderde op Wassergeest slechts weinig en werd het huis, dat meer een soort herenboerderij was, bewoond door tuinlieden die de tuinen onderhielden voor de familie van Wassenaer Obdam. Vanaf 1681 tot circa 1791 waren dit bijna allen leden van de familie Ruigrok van de Werve.

In 1783 droeg Carel George van Wassenaer Obdam het Lissese bezit over aan Appolonius Jan Cornelis Lampsins, die nog maar een jaar eerder eigenaar was geworden van de naburige buitenplaats Grotenhof. Grotenhof en Wassergeest bleven in één hand totdat ook Lampsins in de schulden kwam en beide bezittingen moest verkopen. Wassergeest kwam in handen van Izaak van Buren uit Leiden, die vrij spoedig na de aankoop in 1790 het huis ging bewonen. Van Buren heeft tot 1804 van zijn bezit genoten. In laatstgenoemd jaar moest hij, eveneens wegens schulden, de buitenplaats overdragen aan D.P.J. van der Staal van Piershil.

Er brak een nieuw tijdperk aan voor Wassergeest. Van der Staal heeft namelijk het oorspronkelijke bezit van 32 morgen aanzienlijk uitgebreid. Ook het huis Wassergeest werd aan een grondige verbouwing en uitbreiding onderworpen. In 1852 werd Wassergeest voor de derde maal verkocht. Nieuwe eigenaar werd Johan Frederik Steengracht van Duyvenvoorde (die onder curatele stond). Jhr. Steengracht kocht het buiten kennelijk niet voor zichzelf. Het werd namelijk in 1853 verhuurd aan Cecilia M. Steengracht die tevens eigenares van het nabijgelegen landgoed Keukenhof was. Toen echter jhr. Steengracht in 1862 overleed, kreeg ze het ook in eigendom toebedeeld. Na haar dood in 1899 erfde Wassergeest over op haar dochter Comelia Johanna van Lynden-van Pallandt. Inmiddels was het herenhuis gedeeltelijk gesloopt en ingericht tot boerderij. Ook andere gebouwen vielen onder de slopershamer. Een andere belangrijke ontwikkeling in de tweede helft van de 19de eeuw was de intrede van de bloembollencultuur op Wassergeest. Via de hiervoor genoemde Comelia Johanna van Lynden-van Pallandt kwam Wassergeest uiteindelijk in handen van de familie Van Rechteren Limpurg. De laatste eigenares uit deze familie heeft Wassergeest tussen 1970 en 1997 in gedeelten verkocht.

Huidige situatie

In 1992 en 1993 het gedeelte van het landgoed dat zich bevond in de Lageveense Polder verkocht aan de stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Met de verkoop van de laatste percelen in 1997 kwam een einde aan het landgoed Wassergeest zoals zich dat in de 19de en 20ste eeuw had uitgestrekt van de Heereweg in het oosten tot de Leidsevaart in het westen.

 

Foto's 

Prent 1:  Het Wassergeest omstreeks 1850

Foto  1:  Het huis Wassergeest anno 2007

Bronnen 

Het landgoed Wassergeest te Lisse

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google maps 28-06-2008