Vredenoord te Den Haag

 

Locatie

Jan Thijssenweg te Den Haag (Voorheen Rijswijk)

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Vredenoord heeft een zeventiende-eeuwse boerenhoeve ‘Alphensrust’ als achtergrond.

In de loop van de 18e eeuw was er sprake van ‘een buitenplaats Hoflust’ 

Geschiedenis 

Uit een fraaie, waarschijnlijk laatachttiende-eeuwse plattegrond blijkt dat het complex destijds bestond uit een herenhuis annex boerderij en diverse opstallen, waaronder een koepel aan de Vliet. Dit alles was gelegen in een park met geometrische aanleg. Links naast de woning is op de plattegrond een boomgaard te zien waar achter zich de moestuin bevond. Achter deze moestuin strekte zich een groot kanaal uit, parallel aan de hoofdas van het park. De rechterzijde van de tuin werd grotendeels gedomineerd door een geometrische siertuin met enkele asymmetrische elementen aan de zuidzijde.

 

Huidige situatie

Het huidige huis werd gebouwd in de jaren twintig van de twintigste eeuw nadat de oorspronkelijke woning door brand was verwoest. Achter het huis staan enkele bijgebouwen, waarvan koetshuis en werkmanswoning ook al op de genoemde kaart te zien zijn. Een derde gebouw, eveneens een werkmanswoning, dateert uit de negentiende eeuw. Het uitgestrekte park is in landschappelijke stijl aangelegd. 

Hoewel sterk verwilderd, is de structuur in grote lijnen nog herkenbaar en overeenkomstig de kadaster kaart uit 1819. Centraal in het park ligt een enigszins kronkelende vijver, die afwatert op de kavelsloot achter de buitenplaats. Waarschijnlijk is deze waterpartij de vergraven versie van het kaarsrechte kanaal op de plattegrond. In de zuidwestelijke hoek van het park ligt een ruïne, die veelal voor ijskelder wordt aangezien. Omdat het bouwsel aan de binnenzijde met bergkristal en kiezelpatronen was bekleed, moet eerder aan een grotto of folly worden gedacht.

Verdere oude elementen zijn aan de straatzijde. Naast een negentiende-eeuws smeedijzeren hek zijn er de overwoekerde resten van een muur. Deze omheinde deels de eveneens nog bestaande maar sterk verwilderde moestuin.

Vredenoord is sinds 2004 een rijksmonument.

De buitenplaats; het hoofdhuis, de bijgebouwen, de tuin en het park, ondergaan momenteel (2011/2012) een grote restauratie om het weer geschikt te maken voor bewoning.

 

Foto's   

Gemeentearchief

Rijswijk

 

Foto  1:  Vredenoord rond 1900

Foto  2:  Vredenoord rond 1980

Foto  3:  Vredenoord rond 1980

Foto  4:  Vredenoord anno 1985

Foto  5:  Vredenoord anno 1986

Foto  6:  Vredenoord anno 1986

Foto  7:  De grotto of folly anno 1977

Foto  8:  Binnenzijde grotto of folly anno 1977

Foto  9:  Arbeidershuisje bij Vredenoord anno 1985

Foto's 

 

 

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Aangepast 08-06-2008

Google Maps 25-07-08