Kasteel Uiterlier (Uterlier) te De Lier. 

Locatie

Kanaalweg in De Lier

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Twaalfde tot veertiende-eeuws kasteel.

Geschiedenis

 

Huidige situatie

In 2002 is bij archeologische opgravingen de zuidzijde van het kasteel blootgelegd.  Bij het oudheidkundig onderzoek vond men de restanten van een omgevallen muur, brokstukken en contouren van de omringende gracht.

Bij eerder onderzoek in 1979 werden resten van een andere muur gevonden.

Foto's 

Foto  1:  Opgraving van Uterlier.

Bronnen

Kastelen en buitenplaatsen in Zuid Holland

2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 24-07-08