Huis ter Aar te Woubrugge 

 

Locatie 

Dit verdwenen huis heeft gestaan aan de Comriekade in Woubrugge.

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Het huis werd in 1698 gebouwd door van Dirk van der Aar, baljuw van Esselijkerwoude, het tegenwoordige Woubrugge van 1692 tot 1708.  De naam van het huis was afgeleid van de familienaam.

Geschiedenis 

In 1708 werd Dirk van der Aar als baljuw opgevolgd door zijn neef, Cornelius van Schellingerhout,  deze werd de nieuwe bewoner van het voorname huis.

Na het overlijden van Cornelius van Schellingerhout in 1749 werd Cornelius Schrevelius zijn opvolger. In de periode dat Schrevelius hier in functie was - van 1749 tot 1752 – bewoonde hij Huis ter Aar. 

Van 1752 tot 1779 was de baljuw en bewoner van het huis mr. Th. van der Aar de Sterke.

In 1779 verkocht mr. Th. van der Aar de Sterke de hoge heerlijkheid Esselijkerwoude voor f 96.000 aan de Rotterdamse burgemeester mr. Jacob Herman Vingerhoedt. In een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant werd Huis Ter Aar toen als volgt omschreven: "Een vermakelijk tot jagt en visscherij zeer gedeege Buitenplaats, genaamd 't huys Ter Aar met deszelfs extra commodieuse Huyzinge, bestaande in behange en onbehange kamers en vertrekken, ruime keuken met pomp en regenbakken, vatehok, turfschuur, kelders, zolders en al hetgeene verder tot een gemakkelijke Buiten-wooning behoord, mitsgaders tuinmanswoningen, aangelegde plantage, moestuin, perziken-schuttingen, druivenkasten, broeikistingen, tuinschuur, vruchtenboomgaard, slingerbosjes, menagerieën, steenen kom met Fraaije Fontijnwerken enz.".

Mr. Vingerhoedt heeft als eigenaar van de hoge heerlijkheid Esselijkerwoude Huis Ter Aar niet zelf bewoond; hij bleef woonachtig op zijn buitenplaats "De Snelle" te Moordrecht. Hij verhuurde o.a. aan  Henricus Hollingerus van Lansbergen. Deze was niet patriottisch gezind wat in het Oranjegezinde Woubrugge niet bijdroeg tot zijn populariteit. Op 5 augustus 1791 kwam het tot een oproer in het dorp en werd Huis Ter Aar door de woedende dorpelingen geplunderd. De ruiten werden ingeslagen en meubels en andere inventaris vernield en op straat gesmeten. 

In 1869 was er sprake van om van het huis het gemeentehuis te maken maar zover is het nooit gekomen.

In 1887 werd het huis voor 1400 gulden verkocht en op 16 september 1905 kocht de laatste eigenaar, de veldwachter-historicus Otto Cornelis van Hemessen, het voor f 2.800,-. Deze heeft er tot zijn dood in de zomer van 1937 gewoond. 

In 1939 probeerde het bestuur van Oud Leiden het pand te redden van zijn ondergang maar de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg was evenwel van oordeel dat Huis Ter Aar niet belangrijk genoeg was en in een te slechte staat verkeerde om pogingen tot behoud te rechtvaardigen. De Woubrugse winkelier Johannes Metselaar kocht het perceel op 4 augustus 1939, liet het huis kort daarop slopen en bouwde ter plaatse een nieuw winkelpand.

Foto's   

Foto 1:  Het Huis ter Aar rond 1900
Foto 2:  Het Huis ter Aar c.a. 1930

Bronnen

De Jacobsladder, kwartaaluitgave van de Historische Vereniging “Otto Cornelis van Hemessen”, 9e jrg., nr. 2, april/mei 1989.

 

©2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 24-07-08