Ten Donck te Ridderkerk

Locatie

Huis Ten Donck ligt aan de Benedenrijweg te Ridderkerk.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Huis ten Donck is ontstaan uit een boerderij welke in 1575 door de Spanjaarden werd verwoest.

Geschiedenis 

In 1616 verrees er een landhuis, dat in 1654 werd uitgebreid en sinds 1676, tot de dag van vandaag,  eigendom van de familie van Zoelen. Dit huis was samengesteld uit verschillende bouwdelen op een vrijwel rechthoekig grondplan. De entree bevond zich vermoedelijk in de westgevel. Deze gevel had met twee trapgevels en een laag torentje op de noordhoek een voorname uitstraling. De noordgevel, gericht op de dijk,  had op de oosthoek een grote uitkijktoren met rechts daarvan twee tuitgevels. Aan de achterzijde, de zuidzijde, waren ook twee tuitgevels. Langs de zuidgevel bevond zich verder een eenlaags aanbouw met parallel daarlangs een berceau. Langs de zuid- en oostzijde van het huis lag een kleine, eenvoudige formele tuin met een oranjerie.

In 1746 begon de bouw van het huidige huis in Lodewijk de XV ofwel rococostijl, dat vrijwel ongewijzigd bewaard is gebleven. 

Het huis werd tussen 1925 en 1927 en rond 1967 grondig gerestaureerd.

De parkaanleg is in grote lijnen afkomstig uit 1763. 

Huidige situatie

Het huis op een rechthoekig grondplan telt drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak. De voorgevel is negen vensterassen breed, met een middenresaliet waarin zich de entree bevindt, onder een door kolommen gesteund balkon. Deze toegang is te bereiken via een bordes. De middelste vensteras wordt op het dak bekroond door een kuifstuk in rococostijl, met daarin een uurwerk.

De achtergevel heeft eveneens een middenrisaliet, met een balkon boven de deuren naar de tuin en een timpaan met klok als bekroning op het dak. De achtergevel heeft ook hoekrisalieten, die elk twee vensterassen breed zijn 

De zijgevels zijn vier venster-assen breed.

Huidige doeleinden 

Het huis is beschermd als rijksmonument, het park valt onder de Natuurbeschermingswet. Het huis en park worden beheerd door de Stichting Het Huys ten Donck.

Toegankelijkheid 

Het huis is niet toegankelijk, voor het park worden per jaar een beperkt aantal wandelkaarten uitgegeven.

Foto's
Stadsarchief Rotterdam
 

Prent  1:   Huis ten Donck anno 1698

Prent  2:   Plattegrond ten Donck anno 1781

Foto   1:   Voorzijde huis ten Donck anno 1905

Foto   2:   Achterzijde huis ten Donck anno 1905

Foto's 

Foto   3:   Voorzijde huis ten Donck anno 2008

Foto   4:   Achterzijde huis ten Donck anno 2008

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 22-07-08

Bijgewerkt: 04-05-2013