Spreeuwensteijn te Ouddorp

 

Locatie

De motte van Spreeuwensteijn ligt onder Ouddorp in de gemeente Goedereede, aan het eind van de Steenweg op de hoek van de Waterweg en de Bosweg. Van oudsher behoorde ook het stuk grond tussen motte en Bosweg tot het terrein.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Motte kastelen werden na het derde kwart van de dertiende eeuw niet meer gebouwd, dus neemt men aan dat Spreeuwensteijn van voor 1275 stamt.

Geschiedenis 

In het open terrein verheft de motte zich als een lichte verhoging, die in omtrek tamelijk groot is. Ooit lag hier een veel steilere heuvel waarop bebouwing stond, wellicht een woontoren met daaromheen een muur. Rondom de heuvel lag een gracht, die op oude kaarten en op infraroodopnamen nog is te herkennen. Bijgebouwen, zoals een boerderij en een poortgebouw, die meestal onderdeel van een kasteelcomplex uitmaken, zouden op het terrein tussen motte en Bosweg kunnen hebben gestaan. Wellicht is deze bebouwing te vereenzelvigen met het hierna nog te noemen 'nederhuis'.

Omdat er nog nooit opgravingen zijn gedaan en oude afbeeldingen ontbreken, valt er weinig te zeggen over wat er werkelijk heeft gestaan. Ook de vraag of het kasteel is gebouwd op een reeds bestaande zogeheten vliedberg, of dat de motte is opgeworpen om daarop een kasteel te bouwen is dus nog niet beantwoord.

 

Huidige situatie

De motte is een rijksmonument, waarbij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort als beschermer optreedt. Overigens slaat die bescherming niet op het zogenoemde voorterrein, wat eigenlijk jammer is, gezien de mogelijke aanwezigheid van resten van bijgebouwen aldaar.

 

Huidige

doeleinden

 

Particulier terrein en vanaf de weg te zien.

Foto's

 

Foto  1:  De motte van Spreeuwensteijn

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

  

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 19-07-08