Ruytenburgh of Hof van Vlaardingen te Vlaardingen.

Locatie

In Vlaardingen aan de Hoflaan. 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

In 1612 kwam de ambachtsheerlijkheid Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht in handen van de rijke Amsterdamse koopman Pieter Gerritszn. van Ruytenburch.

Geschiedenis 

In de driehoekige polder ten oosten van de haven, bestaande uit percelen wei- en akkerland met namen als ‘het Louweland’ en ‘Buytenweyde’, liet hij in 1627 een nieuw huis bouwen, het zgn. Hof, omringd door fraaie tuinen en stalgebouwen. 

Het was een vierkante hoofdgebouw in Hollandse Renaissance-stijl, de buitenplaats omvatte verder een langwerpig koetshuis.

De ambachtsheerlijkheid Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht zou nog tot 1726 in het bezit blijven van het geslacht Van Ruytenburch, waarna ze overging naar het geslacht Van Leyden 

In 1790 werd het oude bijgebouw vervangen door een symmetrische, M-vormige gebouw waarin stallen, kamers voor de koetsier en paardenattributen, en een biljartkamer.

In 1795, ten tijde van de Bataafse Republiek, werden de rechten van de ambachtsheren afgeschaft. Na de omwenteling in 1813 en de daarmee gewijzigde politieke verhoudingen werden de heerlijke rechten weer hersteld.

In 1830 gesloopt.

Het landgoed werd in 1870 als openbaar park geopend en in 1938 met het Oranjepark uitgebreid.

Huidige situatie

Bij opgravingen in september 2004 werd de keldervloer, van  groene en bruine geglazuurde tegeltjes, blootgelegd.  Bij het onderzoek werd een gebouw aangetroffen van zestien bij zestien meter, evenals de resten van bijgebouwen. Archeologen troffen er de fundamenten, waterputten en waterkelders aan. Onder het gebouw was nog een stenen trap aanwezig die leidde naar de voorraadkelder van de ambachtsheren. De helft van het complex is blootgelegd, de rest ligt nog onder het asfalt van het evenemententerrein aan de Hoflaan.

De zwaar verstoorde restanten van de bijgebouwen zijn na de opgraving verwijderd, maar de fundamenten van het hoofdgebouw bevinden zich nog steeds in de grond.

Er bestaan momenteel concrete plannen om de restanten en vooral de keldervloeren aan het publiek te tonen.

Bewoners

1627 tot 1652 - Willem van Ruytenburgh, de man, in gele kledij, rechts op de Nachtwacht van Rembrandt.

Tot 1724 - De familie Van Ruytenburch.

Tot 1810 - De familie Van Leyden.

Tot 1830 - De familie Van Leyden Gael

Foto's 

Kaart   :  Locatie Hof van Vlaardingen te Vlaardingen anno 1868

Prent 1:  Hof van Vlaardingen anno 1712

Prent 2:  Hof van Vlaardingen anno 1740

Bronnen

Vlaardings Archeologisch Kantoor 
Geschiedenis van Vlaardingen 

©2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 14-07-08