De Ruygeborch te Alphen a/d Rijn

 

Locatie

Deze versterking moet gelegen hebben ongeveer in de zuidwestelijke hoek van de kruising Provinciale weg - Achttienkavels, thans nog net vallend onder de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan

De burcht, vermoedelijk een motteburcht, dateert waarschijnlijk van rond 1000 tot 1100 en moet, gelet op de benaming 'Ruyge', gelegen hebben in het nog onontgonnen veen ten noordwesten van Nieuwkoop.

 

Geschiedenis 

Vermoedelijk betrof het hier een grensburcht van de Graaf van Holland, gericht tegen de bisschop van Utrecht.

Op kaarten uit 1570 en 1615 wordt de naam van de Ruygeborch en de ligging daarvan aangegeven. 

 

Huidige situatie

Bij de latere vervening van dit gebied is elk spoor van deze versterking verdwenen.

 

Foto's   

Foto  1: Voorbeeld van een Motte burcht

 

 

Bronnen

Rondom Nieuwecoop, uitgave Stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o., 9e jaargang nr. 2, juni 1999.

 

 

2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 14-07-08