Rosenburgh te Voorschoten

 

Locatie

Twee moderne hek pijlers met de naam Rosenburgh, markeren het begin van de oude oprijlaan, van het buiten, aan de Veurseweg in Voorschoten 

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De oudste vermelding van Rosenburgh gaat terug tot de dertiende eeuw, toen het bezit was van het geslacht Van Wassenaer.

Geschiedenis 

Zowel tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1351) als het Leids Beleg (1573-1574) werd het middeleeuwse huis verwoest. 

In 1615 werd het weer vermeld als 'slothuis en hofstede Rosenburg'.

In 1707 werd Jan Gerrit baron van Wassenaer (1672-1723), Vice-Admiraal van Holland en West≠Friesland en een broer van de heer van Duivenvoorde, eigenaar van Rosenburgh. DaniŽl Marot ontwierp in 1721 een nieuw huis dat in 1723, het jaar waarin de baron overleed, was voltooid. Het tweelaagse, zeven traveeŽn brede, symmetrisch opgezette huis had een rijk gedecoreerd middenrisaliet, op de attiek bekroond met een wapenschild.

In 1728 overleed de enige zoon en erfgenaam van de baron op achttien jarige leeftijd. Kort daarop, in 1730 werd door de heer van Duivenvoorde '"dit voortreflyk Gestigt ten grond toe geslegt, al de Steenen verkogt, de Lusthoven uitgeroeid en geheel vernietigd, zodanig dat er nu niets meer van te vinden is'.

 

Huidige situatie
De twee moderne hek pijlers met de naam Rosenburgh, die het begin van de oude oprijlaan aan de Veurseweg markeren, vervangen twee met torens bekroonde exemplaren, die nu bij de oprijlaan van Duivenvoorde staan.
Een groot deel van de oorspronkelijke omgrachting met een komvormig gedeelte aan de westzijde maakt deel uit van een openbaar wandelgebied. Op het westelijk deel bevindt zich nog een laatachttiende-eeuws dienstwoninkje, op de Algemene Begraafplaats die eind jaren zestig van de twintigste eeuw werd aangelegd. 

Het buiten stond op het oostelijk deel, waar nu speelweide is.

 

Foto's
(Regionaal archief Leiden)

Prent  1: Kasteel Rosenburgh c.a. 1730

Foto's 

Prent  2:  Inrijhek van Rosenburgh in 1931

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 14-07-08