Rijnstroom te Leiden

 

Locatie

Rijnstroom lag aan de Hoge Rijdijk waar nu de Rijn en het Rijn-Schie kanaal elkaar kruisen

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven 

Ontstaan 

De oudst bekende waarbrief is van 4 januari 1687. Verkoopster is Anna de Bruyn, weduwe van burgemeester Floris van Zanen.

Geschiedenis 

Het goed wordt omschreven als een speeltuin met twee speelhuizen gelegen tussen Hoge Rijndijk en de Trekweg op Utrecht.

Na diverse malen verkocht te zijn kwam landgoed in bezit van de familie Hermanus van Wensen gehuwd met Adelgunde H.M. Driessen.

In 1893, na het overlijden van zijn echtgenote, werd de buitenplaats, die toen 2.0364 ha groot was, verkaveld en publiek verkocht. De opstallen bestonden volgens de koopakte behalve uit een woonhuis, uit een koetshuis met stalling voor twee paarden, tuinmanswoning, volière, beelden, fontein enz.

Het woonhuis kwam in handen van de Gebr. Van Ulden, pachters der gemeente Reiniging, op de verkavelde stroken werden huisjes gebouwd waarmee de finale aftakeling van Rijnstroom werd ingeluid.

In 1915 werd Rijnstroom afgebroken voor de aanleg van het Rijn-Schie kanaal, welke werd aangelegd dwars door het hart van het woonhuis. Met de afbraak van het huis verdwenen ook alle opstallen waardoor er niets meer van ..Rijnstroom is overgebleven.

Eigenaar/

Bewoners

????/1687 -  Anna de Bruyn, weduwe van burgemeester Floris van Zanen 

????/1893 - Johanna bakker weduwe van Reinier van Uijlenburg.

1893/1915 -  Familie van Ulden

 

Huidige situatie

In de tuin van Rijnstroom werd een watertoren gebouwd die er vandaag de dag nog staat. 

Het inrijhek heeft nog dienst gedaan bij het Militair Invaliden Tehuis aan de Hoge Rijndijk 25. 

Foto's

(Regionaal archief Leiden)

Foto   1:  Huize Rijnstroom rond 1900
Foto   2: 
Huisje op een afgekaveld stuk land van Rijnstroom rond 1900
Foto   3:  Kadaster tekening van de aanleg van het Rijn-Schie kanaal 1893

Foto's

Foto   4:  Huize Rijnstroom rond 1900

Bronnen

Homepage van Dijken

Regionaal archief Leiden

 

©2012 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 15-10-12