Rijksdorp te Wassenaar

 

Locatie

Rijksdorp lag midden in het huidige villapark Rijksdorp achter de Katwijkseweg in Wassenaar.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Een paleisachtig buitenhuis gebouwd omstreeks 1663 naar ontwerp van de befaamde architect Pieter Post.

Geschiedenis 

Het huis verrees op het terrein van de middeleeuwse hofstede Rijksdorp. De uitgestrekte tuinen werden aangelegd op een langwerpige strook grond, aan de noordzijde begrensd door de duinen en aan de zuidzijde door een dijk die tevens een verbindingsweg was tussen Wassenaar en Katwijk. Omwille van de symmetrie werd een driehoekige vijver aangelegd, het nog bestaande 'Driekante Gat'. Met behulp van beekjes die water vanuit de duinen aanvoerden, konden in de tuinen watervallen worden aangelegd. Ook kwam er een langgerekte snoekvijver en een grote ronde visvijver, waarvan nog overblijfselen bestaan. 

In 1823 werd een nieuw buitenhuis op het terrein gebouwd, waarna het oude huis werd gesloopt. Ongeveer tien jaar later werd er alweer een groter landhuis gebouwd, dat tot 1919 heeft bestaan. Rond 1920 werd Rijksdorp verkaveld tot villapark. 

 

Huidige situatie

De huidige begroeiing van Rijksdorp stamt voornamelijk uit de negentiende en twintigste eeuw. Het 'Driekante Gat' en andere waterpartijen, evenals enkele straten, herinneren aan de zeventiende-eeuwse aanleg.

 

Foto's 

Prent  1:  Buitenplaats Rijksdorp omstreeks 1663

Foto   1:  Het huis Rijksdorp rond 1900

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 14-07-08