Rhijngeest te Oegstgeest

 

Locatie 

Rhijngeest ligt daar waar de Rhijngeesterstraatweg over gaat in de Endegeesterstraatweg.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Het buiten is waarschijnlijk rond 1720 gesticht uit een hoeve genaamd Overgeest.

Geschiedenis 

De naam Rhijngeest wordt voor het eerst genoemd in een koopakte uit 1764. De hofstede bestond toen uit een herenhuis,koetshuis met stalling,oranjerie, menagerie en tuinmanswoning.

In 1840 ingrijpend verbouwd. De bouwmassa van het oude herenhuis is volledig geÔntegreerd in het nieuwe huis aangevuld met twee lagere vleugels. Het dak van het huis werd geheel vervangen door een schilddak met pannen.

In 1903 vond er een inwendige verbouwing plaats om het pand geschikt te maken als paviljoen der eerste klas voor vrouwelijke patiŽnten van de psychiatrische inrichting Endegeest.

In 1988 grondig gerestaureerd en voor particuliere bewoning aangepast. Waarbij het achtergelegen koetshuis werd verbouwd tot kantoorruimte.

 

Eigenaar/

bewoners

1720 - Gesticht door een telg uit de Leidse patriciŽrsfamilie Van der Meer.

1764_ 1775 - Hendrik Pieter Huighens

1775_1806 - Johannis Hoppesteyn (Rotterdam).

1806_1832 - Gijbert Johan Hoppesteyn

1840_1866 - Adriaan Leonard van Heeteren Gevers

In 1899 door jonkheer Leonard Adrien Charles, kleinzoon van voorgenoemde, verkocht aan de stad Leiden  

 

Huidige situatie

Het witgepleisterde, twee bouwlagen tellende middenblok, tussen de toegevoegde lagere vleugels, is in wezen het achttiende-eeuwse herenhuis, aangevuld met een door gietijzeren zuilen gedragen veranda geeft het huis een koloniaal uiterlijk. Het achter het huis liggende achttiende-eeuwse koetshuis, annex stalgebouw en koetsierswoning zijn overblijfselen van het eerdere Overgeest.

 

Huidige doeleinden 

Rhijngeest wordt particulier bewoond en het koetshuis is in gebruik als kantoor.

Het park om het huis vertoont nog veel elementen van een middennegentiende-eeuwse landschappelijke aanleg, zoals door het bos slingerende paden, waterpartijen en rododendrongroepen. Ook de inrichting voor het huis, met gazons en solitaire bomen, verwijzen hier naar.

Toegankelijkheid 

Vanaf de weg goed te zien, niet toegankelijk. Het wandelbos om Rhijngeest heen is voor het publiek opengesteld. 

Foto's

(Regionaal archief Leiden)   

Foto  1: Buitenplaats Rhijngeest anno 1903
Foto  2: Buitenplaats Rhijngeest anno 1928
Foto  3: Buitenplaats Rhijngeest
Foto  4: Buitenplaats Rhijngeest

Foto's 

Foto  5: Buitenplaats Rhijngeest

Foto  6: Koetshuis buitenplaats Rhijngeest

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

©2008 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 31-07-08