Oud-Clingendael te Wassenaar

 

Locatie

Oud-Clingendael ligt aan de Rijksstraatweg in Wassenaar

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven 

 

Ontstaan 

Ontstaan in 1768 uit een boerderij met de bijbehorende landerijen

Geschiedenis 

Op de kadastrale minuut van 1822 is de omvang van het tussen de Rijksstraatweg en de Veen watering gelegen terrein goed herkenbaar aan de voor een deel nog bestaande verkaveling tussen twee vaarsloten. De lange, oorspronkelijk geheel met eiken beplante, oprijlaan werd geflankeerd door een geometrisch patroon van dwarslanen, waarschijnlijk de restanten van een formele tuinaanleg. Een thee koepel bood uitzicht op de Rijksstraatweg. Op een grotendeels door sloten begrensd terrein stond direct ten zuidwesten van het landhuis een boerderij met hooibergen, waarvan het huidige U-vormige dienstcomplex vermoedelijk een restant is.

Een ingrijpende verbouwing in 1868 leidde ertoe dat het langgerekte gebouw met twee dwarsvleugels plaats heeft gemaakt voor een vrijwel rechthoekig huis. Oude foto's tonen een statig landhuis met een aan het neoclassicisme verwante voorgevel. Op een kadastrale kaart uit 1874 staat het huis in een landschappelijk park dat in hoofdlijnen nog altijd herkenbaar is in diverse monumentale bomen, enige kronkelpaden, door bomen omzoomde weiden, een slingervijver en een waterpartij met twee eilandjes. Ook het door beuken omzoomde voorplein stamt uit deze periode.

In 1909 is de huidige voorgevel in neo-Lodewijk-XIV-stijl aangebracht en werden enkele interne veranderingen doorgevoerd. Waarschijnlijk zijn toen de diverse, van elders afkomstige stijlkamers in onder meer Oud-Hollandse- en neo-Lodewijk-XIV-stijl aangebracht. De voortuin kreeg een verdiepte aanleg in neobarokke trant met enkele tuinornamenten en ten zuidwesten van het huis werd een langgerekt betonnen waterwerk gemaakt. 

De daarop volgende verbouwing in 1914 behelsde 'het veranderen en bijmaken van betimmeringen [...], welke geen constructieve delen van het huis raken', zoals het plaatsen van enkele achttiende-eeuwse schouwen en schouwstukken met vogelstukken. 

 

Huidige situatie

De buitenplaats is niet voor publiek toegankelijk. Tussen 1937 en 1985 werd ten noordoosten van de oprijlaan het Dierenpark Wassenaar geŽxploiteerd.

 

Foto's 

Foto  1:  Oud Clingendael

  

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 13-07-08