Oud-Alkemade te Warmond

 

Locatie

Kasteel Oud-Alkemade lag aan de huidige Wasbeeklaan in de gemeente Warmond.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven 

 

Ontstaan 

Oud Alkemade was het stamslot van een oud adelijk geslacht en was van oorsprong een versterkte boerderij, gebouwd op een oude duinrug.

Het grondgebied van Alkemade stamt waarschijnlijk uit het eind van de twaalfde eeuw of het begin van de dertiende eeuw

Geschiedenis 

Voor 1225 zijn de landerijen, die toen in eigendom waren van Jan van Cuyk, burggraaf van Leiden, overgegaan naar Dirk van Alkemade.

Omstreeks 1290 koopt Diederik, een kleinzoon van Dirk, de hofstede en het ambacht van de burggraven van Leiden. In hetzelfde jaar krijgt hij van Graaf Floris de \/ijfde het recht van "Heerlijkheid".

In 1296 werden de bezittingen uitgebreid door landerijen bij Leimuiden en Rijnsaterwoude van Jan van Cuyk over te nemen.

Filips van BourgondiŽ verkreeg de in 1433 rechten van Jacoba van Beieren over het kasteel en toen brak een periode aan van verval van het Slot Alkemade.

 

In 1525 waren er nog slechts enige overblijfselen van het kasteel over.

In 1622 werd het kasteel door de rijke Sybrand van Alkemade uit Den Haag, met behulp van de Warmondse timmerman Klinckenberg herbouwd. Het was een deftig herenhuis, met een slanke achtkantige toren, een uitgebouwde vleugel aan de achtergevel en twee torentjes aan het voorplein.

In het jaar 1751 werden er nog grondslagen gevonden van een oude ronde burcht, met muren van 8 voet dik, van grote stenen opgemetseld.

In 1811 werd het slot verkocht aan Cornelis Christiaan Swaving.

Cornelis Christiaan Swaving verkocht het weer op een publieke veiling in september 1823 aan Coenraad Willem Wijborgh.

 

Deze Wijborgh laat het slot in 1824 afbreken en verkoopt het goed op 15 maart 1825 aan de weduwe van Jacob Bijleveld. 

Na de sloop was de gracht die het huis en het voorplein omgaf nog steeds aanwezig. Ook de twee torentjes, welke op de beide hoeken van het voorplein stonden, waren nog zichtbaar. Toen ook die werden afgebroken waren nog lang de fundamenten te zien. Al deze resten van Oud-Alkemade verdwenen toen het land voor bollenteelt geschikt gemaakt werd.

 

Eigenaar/
bewoners

Tot 1225 Jan van Cuyk, burggraaf van Leiden.

Na 1225 Dirk van Alkemade

Rond 1290 Diederik van Alkemade

1296 Hendrik van Alkemade, over zijn nazaten is weinig bekend en aan het einde van de 13e eeuw sterft de mannelijke lijn, van het geslacht uit.

Vanaf 1406 gaat het ambacht Alkemade verschillende keren over naar andere eigenaren.

Op 27 april 1416 koopt Jan van der Woude, Heer van Warmond, het ambacht  voor 700 gouden Franse Kronen

Op 11 februari 1420 beleent Jacoba van Beieren het ambacht Alkemade.

De rechten van Jacoba van Beieren gaan, door de problemen, voortkomend uit  haar huwelijk met Jan van Borsele, in 1433 over naar haar neef Filips van BourgondiŽ.

1574 - Margaretha van Culenborch vrouw van Moncheau

1609 - Guillaume de Halmael

1615/1644 - Sybrand van Alkemade

1644/1653 - Johan van Alkemade, zoon van Sybrand

1653/1704 - Floris van Alkemade, kleinzoon van Sybrand

1704/---- - Floris van Alkemade, zoon van Floris. Werd in 1733 nog vermeld als eigenaar.

1749 door overdracht aan het geslacht Cousebant.

1811/1823 - Cornelis Christiaan Swaving

1823/1825 - Coenraad Willem Wijborgh

Na 1825 - Weduwe van Jacob Bijleveld

 

Huidige situatie

Het koetshuis, dat tot woning ingericht is en de oprijlaan zijn de enige tastbare herinneringen aan het kasteel met een rijke geschiedenis

Toegankelijkheid

De woning is bewoond en ligt aan een 'Eigen weg'.

 

Foto's

(Regionaal archief Leiden)   

Prent 1:  Het Huis Oud Alkemade  anno 1650

Prent 2:  Huis Oud Alkemade anno 1718

Prent 3:  Achterzijde van het Huis Oud Alkemade anno 1730

Prent 3:  Oud Alkemade anno 1819

 

Foto's
Foto 1:  Het voormalig koetshuis van Oud Alkemade
Bronnen

De Alkemadders, kwartaaluitgave ďStichting Oud AlkemadeĒ, 17e jaargang nr. 3, september '99

De Alkemadders, kwartaaluitgave "Stichting Oud Alkemade", 21e jaargang nr. 2, nummer 82.

Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland, Gysbers & Van Loon, Arnhem ('74).

Craandijk

 .

Google Maps 05-08-10