Oud Berendrecht te Leiderdorp

 

Locatie

Oud Berendrecht stond op de plaats waar nu de Scheppingskerk staat op de hoek van de Poelgeestlaan en de Laan van Ouderenzorg.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De oudste vermelding van Oud Berendrecht dateert van 8 oktober 1421.

 

Geschiedenis 

Op 8 oktober 1421 werd Jan Willem Ysbrandtsz. (van Beerendrecht) door de abdis van de abdij van Rijnsburg beleend met 19 morgens land, genaamt Beerendrecht. Deze Jan Willem, is stamvader van de Beerendrechtsen die later kasteel 't Zijs kopen.  

Kasteel Oud Beerendrecht lag in een lange rij van versterkte huizen ten oosten van Leiden. Al deze huizen waren gebouwd op een klei rug ten noorden van de Rijn.

Kasteel Oud Beerendrecht was een dubbel woonhuis, rondom gelegen in het water dat met een brug verbonden is met het voorhof, waarop een achtkantige toren staat.

Ten tijden van het beleg van Leiden door de Spanjaarden werd het huis oplast van het stadsbestuur afgebroken. Wat er overbleef werd door de Spanjaarden gesloopt.

Na het beleg is het huis vrijwel zeker niet meer opgebouwd.

Verschillende eigenaars die na 1574 genoemd worden bezaten nog slechts het land van het voormalige kasteel.

Op 26 februari werd Huize Oud Beerendrecht van de leenplicht ontslagen tegen teleenmaking van het huis Beerendrecht in Aarlanderveen (Alphen a/d Rijn) 

 

Foto's 

  

 

Bronnen 

Op pad in.... Rijnstroom en Beerendrecht

 

2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 13-07-08