Noordervliet te Voorburg

 

Locatie

Noordervliet lag tussen Rusthof en de Rooms-katholieke kerk van Voorburg, tussen Vliet en het Oosteinde.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De buitenplaats is waarschijnlijk in de zeventiende eeuw uit een hoeve ontstaan. Dat valt op te maken uit een beschrijving uit 1664, waarin een huis, schuur, hooibergen, speelhuis, boomgaard en plantage worden genoemd. Waarschijnlijk was Noordervliet destijds een boerderij met herenkamer of herenhuis.

Geschiedenis 

Uit een kadastrale kaart van 1879 blijkt Noordervliet tot een echte buitenplaats te zijn uitgegroeid. Er is dan sprake van een voornaam, in een landschappelijk park gelegen herenhuis. Het gebouw stond naast een grote waterpartij met grillige vormen. Er waren nog twee kleinere vijvers op het terrein, waarvan één met een veelhoekige volière op een eiland. Aan de andere zijde naast het huis stonden een tuinhuis annex schuur en oranjerie. Aan Vliet en Vaarweg stonden koepels. Voorts was er aan de overzijde van de toenmalige Voorweg een overtuin. De noordoostelijke helft van het terrein werd grotendeels in beslag genomen door moestuinen en een grote boomgaard, waarvan een achttiende-eeuwse beplantingslijst bewaard is gebleven.

In 1879 kwam Noordervliet in bezit van prinses Marianne, eigenaresse van het naburige Rusthof, zij gebruikte dit huis als logeerruimte voor gasten.

Na haar overlijden in 1883 werd haar zoon, Prins Albert van Pruisen, eigenaar van de Voorburgse bezittingen.

Albert verkocht deze bezittingen in 1904 aan de Utrechtse Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Noordervliet werd in 1911 gesloopt, de koepel van Noordervliet in 1913 en omstreeks 1912 werden de huidige villa’s gebouwd.

Huidige situatie

Van het buiten resteert nog een deel van de grote vijver en een aantal oude bomen.

Stille getuigen 

De bakstenen hekpijlers met natuurstenen top­stukken zijn in het Openluchtmuseum bij Arnhem terechtgekomen.

Foto's

(Archief Leidschendam-Voorburg)

Foto   1:  Huis Noordervliet rond 1855.

Foto   2:  Huis Noordervliet rond 1880.

Foto   3:  Huis Noordervliet rond 1900.

Foto   4:  Theekoepel op de buitenplaats 'Noordervliet' anno 1900.

Foto   5:  het hek van de buitenplaats Noordervliet anno 1905.

Foto's 

Foto   6:  Huis Noordervliet met oranjerie rond 1900

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Marianne, een Oranjeprinses

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 12-07-08

Bijgewerkt 28-04-2013