Slot Noordeloos te Noordeloos

Locatie

Het slot Noordeloos ligt ten zuiden van de dorpskern van Noordeloos aan het gelijknamige stroompje.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

De eerste heer van Noordeloos was Arnoud van Arkel, die in 1293 wordt genoemd.

Geschiedenis 

Na 1418 komt de hoge heerlijkheid in handen van andere adellijke geslachten, waar onder door verkoop in 1611 van de  Brederodes. 

In 1716 werd 't Slot aangekocht door de Gorinchemse wijn≠koopman Hendrik van Barnevelt. Deze gebruikte de heerlijkheid als buitenplaats en bouwde een nieuw herenhuis op de plaats van zijn voorganger. Dit was inclusief het souterrain drie bouwlagen hoog en vijf traveeŽn breed. Op het schilddak prijkte een koepel, die net als de twee polygonale paviljoens op de hoeken van de huisplaats als heerlijkheidtekens mogen worden opgevat. De Van Barnevelts,  hielden de heerlijkheid tot 1829. 

Circa 1880 wordt een nieuw huis in neogotische stijl gebouwd. Kantelen en een toren boven de ingang leken uiting te willen geven aan het voormalige riddermatige karakter. In 1968 werd dit huis afgebroken en vervangen door de huidige woning.

Huidige situatie

Wat rest is het omgrachte terrein en de toegangsbrug. Bij de oprit liggen twee zware, mogelijk zestiende-eeuwse consoles, die uit het oudste slot afkomstig kunnen zijn.

Prenten

Regionaal archief Dordrecht

Prent  1:   Het slot Noordeloos begin 18e eeuw
Prent  2:   Het slot Noordeloos anno 1786

Foto's 

Foto   1:   Het slot Noordeloos anno 1965.

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland.

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 12-07-2008