Nieuweroord te Leiden

 

Locatie

Aan de Rijnsburgerweg  in Leiden bevindt zich het hoge flatgebouw Nieuweroord met daarachter een stuk bebost terrein, ingesloten door de Wassenaarseweg en de Blauwe Vogel weg.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Nieuweroord werd in 1920 gebouwd op een terrein dat uit een aantal bij elkaar behorende percelen teelland bestond.

Geschiedenis 

Het was ir. Aleidus Gerard Bosman uit Rotterdam die in 1917 het gehele terrein aankocht. In dat jaar werd ook een ontwerp voor de tuin rondom het te bouwen herenhuis voor Bosman gemaakt.

In het achterste deel van het terrein werd een in landschapsstijl aan te leggen wandelbos ontworpen met direct achter het huis een vijver, die echter niet werd gerealiseerd, en een door het bos te graven kronkelende beek die wel werd uitgevoerd. 

Het huis werd in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw afgebroken.  

 

Huidige situatie

Het bos is het enige dat van de vroegere aanleg bewaard is gebleven en kreeg in de volksmond de benaming 'Het Bos van Bosman'. Het herinnert aan de vroegere eigenaar van Nieuweroord, die het bos liet aanplanten.

 

Foto's 

Foto 1: Huis Nieuweroord anno 1959

  

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland 

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 12-07-2008