Meerenburgh te Lisse

 

Locatie

Meerenburgh was een zeer grote buitenplaats welke lag aan de Heereweg op de plaats waar zich nu het Velthuyzen van Zantenpark ligt.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De hofstede is gesticht in 1638 door Jonker Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade en zoon van Jan van Duivenvoorde uit Warmond. 

Geschiedenis 

De eerste kaart van huis en tuinen vertoont nog een eenvoudig beeld maar  geleidelijk aan is het steeds groter en imposanter geworden.
De bewoners van het huis dat gelegen was ten midden van prachtige tuinen, aan de Heereweg (300 meter breed) hadden een ver uitzicht over het Haarlemmermeer en de duinen. Tot de rechten van het huis behoorden de visrechten in het Haarlemmermeer tot aan Lisserbroek

In 1669 is Constantijn Huygens te gast op Meerenburgh

In 1802 werd het bezit verkocht voor Fl. 23000,-. De landerijen worden verdeeld in kavels en het huis wordt afgebroken.

Er verrijst een villa die de naam Merenburg krijgt maar dit huis is ook verdwenen. 

 

Eigenaar/

bewoners

In 1638 gebouwd in opdracht van Jonker Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade en zoon van Jan van Duivenvoorde uit Warmond.

In 1666 was het in het bezit van Jhr. Gerard van Wassenaar van Alkemade.

Later woonde hier Jhr. Thomas Walraven van Wassenaar van Alkemade, gehuwd met Margaretha A. baronesse van Lynden.

Het echtpaar wordt opgevolgd door Gerard Anthony baron van Wassenaar van Alkemade (1707-1752), gehuwd in 1734 met Elisabeth Marie Cromhout, vrouwe van Werve en Nieuwerkerk, die op 16 augustus op Meerenburgh overlijd.

Gerard wordt opgevolgd door Jacob Hendrik baron van Wassenaar van Alkemade (1736-1800). Deze ongehuwde baron verbleef regelmatig op het buiten, maar eigenaresse blijkt zijn zuster te zijn, Elisabeth B.M.. Zij is twee keer getrouwd geweest, eerst met Louis F.G. prince de Montmoreney, vicomte de Roulers, baron de Bellem en na diens dood in 1778  met Jean F.Ph. comte d' Asson.

Zij laat Meerenburgh na aan haar dochter die gehuwd is met de prince de Veaudemont.

In 1802 verkocht aan de Haarlemse geweermaker Phillipp Wilhelm Wagner.

 

Huidige situatie Geheel verdwenen

 

Foto's   

 

Prent  1:  Meerenburgh anno 1732 

Bronnen

Holland in vroeger tijd deel III

ít Roemwaard Lisse

 

©2006 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 10-07-2008