Meer en Bosch te Den Haag

 

Locatie

Tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Laan van Meerdervoort ten oosten van Kijkduin ligt de buitenplaats Meer en Bosch.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Op de kaart van Cruquius van 1712 is te zien dat rond de boerderij - mogelijk met herenkamer - een barokke siertuin was aangelegd.

Geschiedenis 

In het noordwestelijke deel ligt een van oorsprong natuurlijk water, het Segmeertje, ten noordwesten van het meertje lag een tuin. In de achttiende eeuw werd ten zuidoosten hiervan een parkaanleg gerealiseerd, die door een nog grotendeels bestaande aarden wal met exedra wordt omgeven. Binnen de wal is het stelsel van rechte en slingerende lanen nog grotendeels aanwezig. De hoofdassen komen in het midden uit op een ronde kom. Op basis van de toegepaste vormen is de aanleg rond 1750 te dateren, waarbij het niet onmogelijk is dat de rechte lanen en de aarden wal wat eerder tot stand kwamen.

 

Huidige situatie

De ingrijpend gewijzigde boerderij op de zuidwestelijke flank van het terrein was waarschijnlijk het historisch uitgangspunt van de buitenplaats. Van de landhuizen die in de loop van de tijd op het terrein verrezen is niets overgebleven.

Meer en Bosch is een redelijk bewaard gebleven voorbeeld van een in Nederland vrij zeldzame achttiende-eeuwse parkaanleg. Niettemin heeft het park geen monumentstatus. 

 

Huidige doeleinden 

De boerderij doet nu dienst als horecagelegenheid. Het terrein dient als openbaar park en bestaat grotendeels uit sterk verwilderd bos

Foto's 

(Haags- Gemeentearchief)

Foto    1: Boerderij Meer en Bosch anno 1910

Foto    2: Boerderij Meer en Bosch anno 1937

Foto    3: Boerderij Meer en Bosch anno 1940

Foto    4: Meer en Bosch na een bominslag in de omgeving anno 1941

Foto    5: Meer en Bosch na een bominslag in de omgeving anno 1941

Foto    6: Boerderij Meer en Bosch anno 1956

Foto    7: Schuur van boerderij Meer en Bosch anno 1964

Foto    8: Schuur van boerderij Meer en Bosch anno 1964

Foto    9: Boerderij Meer en Bosch na een brand in 1967

Foto 10 : Rune boerderij Meer en Bosch anno 1968

Foto  11: Boerderij Meer en Bosch anno 1969 tijdens restauratie

Foto  12: Boszijde boerderij Meer en Bosch anno 1971

Foto  13: Straatzijde boerderij Meer en Bosch anno 1971

Foto  14: Zijkant boerderij Meer en Bosch anno 1972

Foto's   

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 10-07-2008