De Loo, Oude Loo of Grote Loo te Voorburg

 

Locatie

Het complex de Loo was gelegen naast de huidige Mgr. van Steelaan, ten zuiden van het spoor viaduct. Er staat nu een flat.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

De oudste vermelding dateert van 1348 toen was Jan Hubrechtsz van de Werve als leenbezitter bekend

Geschiedenis 

In 1579 behelsde het 39 morgen land.

In 1597 werd de Loo een allodiaal goed van de Leidse burgemeester Johan IJshoutz van Nes, die twee jaar later ook het kleine Loo in handen kreeg. Adriaan van der Mijle, secretaris van prins Maurits, had een huysinghe leggende rontom int water ende noch een gebou met gallerie ende schuyr daer besijden, over malkander en aen de oost- en westsijde staende mitsgaders tuyn ende boomgaert daer zuytwaert aengelegen, voor f 8500,--. In 1631 wordt het geschat op 6000 ponden.      

In 1664 werd het goed verfraaid, er kwam een nieuw huis, een prachtige tuin en boomgaard daaromheen. Als het in 1671 voor f 23.200,- wordt verkocht is de omschrijving, grote nieuwe behuizing, oranje plaatsen, stallingen, koetshuizen, tuinen, boomgaarden en warande, enige partijen chijnsen importerende omtrent 24 pont jaerlijxs, verder beheinde wildbaan, lanen, singels alsmede 17 morgen, 60 roeden.

Op 23 juli 1978 kocht Stadhouder Willem de IV voor f 60.000,-- het Thuys ter Loe, inhoudende een omgrachte edelmans woning met een woonvleugel en een hoektoren die als duiventoren dienst deed, stalling, koetshuizen met 13 morgen, 2 hont en 50 roeden land. Hij kocht het bescheiden kleine Loo, dat achter de grote Loo lag er voor f 30.000,-- bij. Het werd nu een lusthof. De tuinen werden verfraaid met doolhoven en berceaux, vijvers met exotische vissen, kostbare vazen en beelden en een diergaarde die internationale faam zou verwerven. In 1749 werd met de diergaarde gestart.

In 1786 verkocht  Willem V alles voor een spotprijs. Grotendeels werd alles afgebroken, gerooid, geffend en gedempt. De diergaarde werd naar het Loo in Apeldoorn verplaatst. In 1799 was er nog een gedeelte van een buitenhuis met koetshuis en stalling over.

Tot 1965 stond op de plaats van de grote Loo de boerderij t Loo deze werd bij de uitbreiding van Voorburg afgebroken. Men vond tijdens de bouwwerkzaamheden kruikjes, munten, kloostermoppen e.d., tevens een waterput uit 1664 en men stootte op zware fundamenten van hoektorens en fundamenten van de bijgebouwen. Alles is nu verdwenen.

 

Huidige situatie

Wat rest is een gedeelte van de oprijlaan, de Loolaan, en op de brug van de Rembrandlaan staat een creatie van Marian Gobius dat herinnert aan de diergaarde.

 

Foto's

(Archief Leidschendam-Voorburg)

Prent 1:  Het Huis Loo anno 1738

Prent 2:  Binnenplaats de Loo anno 1780

Foto's 

Prent 3:  Kasteel de Loo anno 1729

Foto 1:   Boerderij de Loo rond 1955

 

Bronnen

Dhr. J. C. Brandhorst

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008