Burcht te Leiden

 

Locatie

In het centrum van Leiden, op de plek waar de twee armen van de Rijn samenvloeien, staat de Leidsche burcht. 

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er rond het jaar 1000 op deze plaats al een houten gebouw stond.

Geschiedenis 

In de elfde eeuw werd de heuvel diverse malen verhoogd tot ca. 9 meter boven de omgeving en opnieuw voorzien van een houten gebouw.

De huidige burcht zal in het midden van de twaalfde eeuw in steen zijn opgetrokken. Zeker is dat de burcht in 1203 in tufsteen was opgebouwd. In 1203 en 1204 liep de burcht tijdens gevechten grote schade op, deze schade werd hersteld met kloostermoppen.

In de dertiende eeuw was het mottekasteel verouderd. Het werd afgebroken of aangepast aan nieuwe wensen op gebied van bewoning en verdediging.

In de veertiende- en vijftiende eeuw wordt er een toren genoemd, waarvan de functie onduidelijk is, mogelijk een voorraad toren, voor bewoning was  het oppervlak te klein.

De burcht verliest zijn militaire functie doordat het steeds meer ingebouwd raakte.

In de jaren na 1651 werd een nieuwe toegangspoort gebouwd in de zuidelijke muur verfraaid met natuurstenen wapenstenen en het stadswapen.

In de eeuwen daarna regelmatig gerestaureerd en aangepast.

 

Huidige situatie

De Burcht staat hoog boven de stad op een kunstmatige heuvel en is een van de best bewaarde voorbeelden van een mottekasteel.

De Burcht is voorzien van een borstwering met kantelen en heeft een doorsnede van circa 35,5 meter. Het muurwerk is gemiddeld 6,2 meter hoog en heeft een dikte van 80 tot 90 centimeter. Aan de binnenzijde is de Burcht voorzien van diepe bakstenen spaarbogen. Boven deze constructie bevindt zich een weergang. In de muur zijn op verschillende plaatsen schietgaten aangebracht. Een enkele pijler kent een kleine nis.

De motte waarop de Burcht staat heeft een hoogte van 12 meter boven het omliggende maaiveld. Aan de noord-, west- en zuidzijde is de heuvel vrij steil, aan de oostzijde ligt halverwege de heuvel een groot grasplateau. Aan de voet van de heuvel staat een sierlijk gesmeed hek tussen twee laatgotische pijlers.

In 2005 werd een diepe scheur ontdekt, van ruim een halve meter dik, aan de achterzijde van de bijna duizend jaar oude muur van de kantelen tot aan de grond.

 

Huidige doeleinden 

De Leidse burcht is voor het publiek vrij toegankelijk.

Foto's 

Foto  1:  De voorpoort van de Leidsche Burcht

Foto  2:  Het toegangshek van de burcht  

Foto  3:  De Leidsche Burcht

Foto  4:  De toegangspoort van de burcht  

Foto  5:  Het Interieur van de burcht  

 

Foto's

(
Regionaal archief Leiden)

Prent   1:  De Burcht anno 1578
Prent   2:  De Burcht anno 1670

Prent   3:  De Burcht anno 1760
Prent   4:  De Burcht anno 1763

Prent   5:  De Burcht anno 1795

Prent   6:  De Burcht anno 1836

Prent   7:  De Burcht anno 1905

Prent   8:  Binnenzijde van de Burcht anno 1910
Prent   9:  Binnenzijde van de Burcht anno 1910

Prent 10:  Binnenzijde van de Burcht anno 1912
Prent 11:  Binnenzijde van de Burcht anno 1960

Prent 12:  Binnenzijde van de Burcht anno 1962

Prent 13:  De Burcht anno 1984

Prent 14:  De Burcht anno 1984

Prent 15:  Ingangspoort Burcht anno 1984

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008