Leevliet te Warmond

 

Locatie

Ter hoogte van het bruggetje over de Leede, bij de Jan Steenlaan in Warmond, ligt een terrein met een groot wit landhuis en hoog opgaand geboomte. Die oude bomen behoorden ooit tot de parkaanleg van de buitenplaats Leevliet.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Het buiten werd gesticht door kunstschilder Carel de Moor (1655-1738) door samenvoeging van enkele percelen grond aan weerszijde van de Buurweg.

Geschiedenis 

In 1753 wordt het complex omschreven als 'een huis en erven, sijnde een buytenplaats, genaempt Leevliet'.

Leevliet werd rond 1830 aanzienlijk uitgebreid, ook werd er een parkontwerp in landschappelijke stijl gemaakt en uitgevoerd. Daarnaast kwam er een fraaie, in steen opgetrokken koepel aan de Leede. Leevliet was in die tijd ook een tuinmanswoning, een koetshuis en stallen rijk. 

Rond 1900 werd het huis verbouwd tot, of vervangen door, een huis in neorenaissancestijl, dat in 1969 werd afgebroken. Van een buitenplaats was toen allang geen sprake meer. Het terrein raakte in de loop van de tijd volledig versnipperd.

 

Foto's 

Foto  1:   Parkaanleg van de buitenplaats Leevliet.

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Hollland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008