Leeuwenhof te Rotterdam.

Locatie

Het Leeuwenhof ligt aan de Delftweg 122 in Overschie.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

De voormalige buitenplaats Het Leeuwenhof werd vermoedelijk rond 1645 aangelegd.

Geschiedenis 

Een omschrijving uit 1793 luidt:

'Dit goed is in den jaare 1792 met zes morgen lands vergroot, [...] welk geheel tot een Engelsch werk is aangelegen, beplant met slingerlaanen en bosschen van allerhande gewassen en boomen, zijnde de grond op verscheide plaatsen doorgesneden met slingervijvers en beeken, die eene soort van eilanden maaken, welken door Chineesche bruggen weder worden vereenigd. Ook heeft men aldaar berg en dal; in één woord, natuur en kunst schijnen hier met den anderen te twisten om de overhand.    

In 1828 liet men een gedeelte van het landgoed vervenen. 

 

Het landhuis raakte in verval en werd in 1893 gesloopt.

In 1948 werd de grond, het koetshuis en de boerderij aan de gemeente Rotterdam verkocht.

In 1958 werden de hekpijlers van het toegangshek wegens bouwvalligheid gesloopt.

In 1993 werd besloten de vervallen boerderij en het koetshuis te restaureren en geschikt te maken voor bewoning. 

Huidige situatie

Van deze buitenplaats resteren tegenwoordig een koetshuis en een boerenwoning met stal en karn molen. Dit zijn Rijksmonumenten.

De boerenwoning heeft langs de weg een driezijdige erker voorzien van een melkkelder, waarvan de bouw vermoedelijk van later datum is dan de woning daarachter.

Huidige doeleinden 

De woning wordt al bijna 100 jaar door hetzelfde geslacht bewoond.

Foto's 

Foto  1:  Hekpijlers

Foto  2:  Boerenwoning

Foto  3:  Koetshuis

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland. 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008