Leeuwenbergh (Dorrepaal) te Leidschendam

 

Locatie

Huis Leeuwenbergh, tegenwoordig Dorrepaal genoemd ligt aan de Westvlietweg in (Leidschendam) tegenover het Diaconesse ziekenhuis.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Leeuwenbergh werd al in de zeventiende eeuw genoemd.

Geschiedenis 

Op de kaart van het hoogheemraadschap Delfland door N. Cruquius uit 1712 is het buiten met zijn formele aanleg goed te onderscheiden. De kaart van Van der Noordaa (1839) geeft een heel ander beeld. Uit de aanwezigheid van een slingerende waterpartij en bosschages blijkt dat ook op dit buiten de landschapsstijl in zwang was geraakt. Het huis, enkele bijgebouwen en moestuinen zijn goed te zien.

Hoewel niet is uitgesloten dat het huis een oudere kern heeft, zullen huidige uiterlijk en interieur niet ouder zijn dan einde negentiende eeuw. Het gebouw telt nu drie bouwlagen, waarvan de bovenste kort na 1925 gereed kwam. Toen namelijk vestigde Emalia Dorrepaal een herstellingsoord op Leeuwenbergh, waarvoor ruimte nodig was. 

 

Huidige situatie

Het huidige Leeuwenbergh beslaat ongeveer de helft van het oorspronkelijke terrein. Op het achterste gedeelte is woonwijk 'Park Leeuwenbergh' verrezen. Het parkgedeelte direct achter het huis bleef wel bewaard. De slingerende waterpartij is er nog altijd, evenals twee oude, waarschijnlijk achttiende-eeuwse tuinmuren. Deze muren kunnen destijds een onderdeel zijn geweest van de eerdere formele aanleg. Het complex heeft geen monumentstatus.

 

Huidige doeleinden 

Tegenwoordig dient de voormalige buitenplaats als activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten. Zij runnen er een tuincentrum en op mooie zomerdagen kunnen de bezoekers terecht in de theeschenkerij in het park. 

Foto's 

Foto   1:   Leeuwenbergh voor 1925

Foto   2:   Leeuwenbergh rond 1930

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

 

2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008