De (Jacoba) burcht te Oostvoorne

Locatie

De resten van de burcht liggen, op een opgeworpen heuvel (motte), achter het raadhuis in het centrum van Oostvoorne. 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

De burcht werd in de late twaalfde of vroege dertiende eeuw gesticht door de heren en vrouwen van Voorne.

Geschiedenis 

Op de motte stond ooit  donjon of woontoren van minimaal twee bouwlagen, in latere tijden had deze toren geen woonfunctie meer. De  woontoren was in eerste instantie omgeven door een houten palissade welke later werd vervangen door een ringmuur voorzien van een houten weergang. In de veertiende eeuw is deze muur vervangen door een muur met een weergang op gemetselde spaarbogen. In deze muur werd aan de westzijde een poorttoren en aan de oostzijde een vierkante toren opgenomen.  

Tot 1373 was de burcht in bezit van het machtige geslacht Van Voorne. De vertrekken van de van Voorne's bevonden zich in de veertiende eeuw al op de voorburcht, ten westen van de motte.

In 1373 verviel de heerlijkheid de graaf van Holland en Zeeland, deze gebruikte het kasteel niet als residentie maar liet het beheer over aan kasteleins

Jacoba van Beieren werd in 1433 met Voorne beleend en aangezien zij er niet vaak verbleef is de bijnaam Jacobaburcht enigszins misplaatst.

In 1534 werd een gedeelte van de voorhof afgebroken.  De oude hoofdburcht met de grote donjon binnen de gracht stond echter nog overeind. In 1552 werden de donjon en poorttoren gedeeltelijk afgebroken.

In de zeventiende eeuw was de ooit zo trotse burcht tot rune vervallen.

In 1824 liet de ambachtsheer van Voorne de rune slechten.

In 1934 werd begonnen met de ontgraving van de hoofdburcht.

In 1953 werd begonnen met de consolidatie en restauratie van de fundering van de hoofdburcht.

Tot op heden zijn er geen archeologische gegevens beschikbaar van de voorburcht.

Huidige situatie

Hoewel er van de burcht weinig opgaand muurwerk is overgebleven is het nog altijd indrukwekkend. In Nederland is het nog een zeldzaam voorbeeld van een motte kasteel, met een hoofd- en (verdwenen) voorburcht.

Toegankelijkheid 

De Rune van de Jacobaburcht is vrij toegankelijk.

De sleutel van het hek ligt bij de plaatselijke VVV

Hoflaan 6, Oostvoorne

Foto's

(Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)

Foto  1:  Reconstructie van de Burcht van Oostvoorne c.a. 1934
Foto  2:  De burchtheuvel voor de afgraving c.a. 1920

Foto  3:  De burchtheuvel c.a. 1925

Foto  4:  Het ontgraven van de burchtheuvel in 1941

Foto  5:  Het ontgraven en restaureren van de Burcht in 1941
Foto  6:  Luchtfoto van de Burcht, ca. 1962

Foto's

 

Prent 1:  Rune van de Burcht te Oostvoorne anno 1649

Prent 2:  Rune van de Burcht te Oostvoorne anno 1736

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 09-07-2008

Bijgewerkt: 01-05-2013