Holy te Vlaardingen.

Locatie

Aan de Holysingel staat het inrijhek van de voormalige heerlijkheid en ridderhofstad Holy.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Al in de dertiende eeuw was er een familie die zich 'Van Holy' of 'Van Holylede' noemde. De naam 'Holy' is een samentrekking van 'Hoge lede': Een hoge plaats aan een 'lede of watering'.

Geschiedenis 

Een vermelding in 1404 spreekt over De toren in Holierhouck met de boomgaard, groot 4 hond, gelegen in drie morgen land. Deze betrekkelijke kleine toren, met tenminste drie woonlagen, was omgracht.  In 1575 tijdens de Spaanse troebelen is de toren in de brand gestoken maar later hersteld. 

Rond 1700 heeft Holy de allure van een buitenplaats. Het omliggende terrein heeft een formele inrichting gekregen, met boomgaarden en rechte lanen, singels en watergangen.

In 1860 werd de buitenplaats ontmanteld, het park was toen rijkelijk aangekleed met: een hermitage, twee koepels, een menagerie en volière, een kolfbaan, stenen beelden, een zonnewijzer en bruggen over twee vijvers.

Huidige situatie

Twee bakstenen pijlers waarop hardstenen topstukken met bekroonde wapenschilden staan. Restanten van vroegere familiewapens zijn hierop nog te zien.

Tussen de pijlers een dubbel smeedijzeren hek, bekroond door een boogvormige versiering, waarin het heerlijkheidwapen, de letters HO en LY en het jaartal 1735 zijn aangebracht. 

In de rustbank achter het hek bevinden zich twee wapenstenen, afkomstig van de boerderij van de heerlijkheid.

Huidige doeleinden 

De twee bakstenen pijlers doen nu dienst als ingang naar een rechthoekige tuin en is een fraaie herinnering  aan een stuk Vlaardings verleden.

Foto's 

 

Prent 1:  Reconstructie van "Holy"

Prent 2:  Inrijhek van "Holy" anno 1930

Foto  1:  Inrijhek van "Holy" anno 2009

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 08-07-2008