Hoighmade te Hoogmade (gemeente Jacobswoude)

 

Locatie

Op de plaats, waar tegenwoordig de pastorie der Ned. Herv. Kerk staat.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Hoogmade, vroeger ook Homade geheten, behoorde voor het jaar 1252 tot de heerlijkheid Esselijker- en Heer-Jacobswoude. Maar in 1252 werd het tot een afzonderlijke heerlijkheid verheven door de Roomse- Koning Willem II, die ze vervolgens in leen schonk aan Dirk van Poelgeest, omdat deze zich tijdens oorlogen bijzonder verdienstelijk had gemaakt.

 

Geschiedenis 

IDirk van Poelgeest overleed in het jaar 1280 en had één zoon, eveneens Dirk geheten. In 1331 kreeg hij de heerlijkheid Hoogmade.

Dit huis, door het geslacht van Van Poelgeest, veel bezocht, was omringd met sierlijke tuinen en bosschen. Een vaart werd gegraven van de Oude Aa tot den Does, zodat het jacht van den jonker onmiddellijk bij het huis kon liggen. Een binnenweg leidde van dit lusthuis naar het kasteel der Van Poelgeesten te Koudekerk, de "groene wegh" geheeten.

Op 17 juni 1420 trok hertog Jan van Beieren met zijn leger vanaf Gouda op richting Leiden waar hij 24 juni zou aankomen. Tijdens deze tocht verwoestte hij verschillende kastelen in de omgeving van Leiden waarschijnlijk ook het huys Hoichmade.

De Poelgeesten behoorden tot de Hoeksche partij. In 1489 werd hun kasteel te Koudekerk door de Kabeljauwen belegerd onder leiding van  ridder Jan van Egmond en verwoest. Het "lusthuys" in Hoogmade werd wellicht een vluchthuis

Het is dan toch weer opgebouwd, want  In het jaar 1653 werd dit lusthuis door de Van Poelgeesten aan de Gereformeerde kerk te Hoogmade ten geschonken, die het onmiddellijk tot pastorie inrichtten.  In 1818 gaf de ambachtsheer van Hoogmade een schriftelijke verklaring, waarin hij bepaalde, dat de predikant gratis het oude jagt- of lusthuis als "pastoryhuize" benevens den tuin mocht bewonen, terwijl alle onderhoud ten koste der kerk kwam. In het jaar 1834 werd dit gebouw hersteld en aanzienlijk gewijzigd. In 1850 werd het oude lusthuis afgebroken en op 29 September 1851 werd de eerste steen voor het nieuwe gebouw  gelegd.

 

Huidige situatie

 

 

Foto's 

 

 

Bronnen Kastelen en buitenplaatsen in Zuid Holland 

 

©2005 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 08-07-2008