Hofrust te Rijswijk

 

Locatie

Hofrust ligt aan de Laan Hofrust 2-4 in Rijswijk

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Dit buiten is ontstaan uit een hofstede, voor het eerst vermeld in 1573. De oorspronkelijke boerderij werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot buitenplaats uitgebouwd.

Geschiedenis 

In 1656 werd deze hofstede gekocht voor fl 4382,- door, Mr. Gerrit Graswinkel, uit een Delfts Brouwer en regenten geslacht. Het werd omschreven als een partij landen met daarop een huys, schuyver, bergen, geboomten en beplantinge, gelegen tussen den Breeden Heereweeht (nu Herenstraat), het kerkepad (Tollenstraat) en de Broeksloot, 4 morgen groot. In 1657 koopt hij ten noorden van de Broeksloot 7 morgen land waardoor zijn land loopt tot aan de Laak. Hij verkreeg daarbij het servituut van vrij uitzicht op Den Haag. Deze Gerrit liet de hofstede afbreken en vervangen door het buitenhuis. Hij stierf in 1669.

Op de kaart van het hoogheemraadschap Delftand door N. Cruqius van 1712 is het landgoed duidelijk herkenbaar, hoewel niet bij name genoemd. In 1715 gaat het over in nieuwe handen. In de transportakte is sprake van een herenhuis met fraaie zalen, kamers, kelders en keukens, een paardenstal, een wagen- en tuinmanshuis, wel beplante tuinen, visrijke vijvers, singels, lanen en plantages. De in het herenhuis aanwezige goudleren behangsels en enkele geschilderde schoorsteenstukken werden apart verkocht.

In 1802 wordt het in een verkoopakte "Veldzigt" genoemd.

In 1839 staat "Veldzigt"vermeld op de kaart van Noordaa.

In 1844 komt "Veldzigt" door aankoop in handen van Jacobus Baron van Geen, Generaal in de 10 daagse veldtocht in BelgiŽ en de Java oorlog in IndiŽ. In dit jaar wordt "Veldzigt" ingrijpend verbouwd en uitgebreid.

In 1865 draagt het huis de naam "Masthof"

In 1874 wordt het goed verkocht aan Jan Nicolaas Blaauw.

In 1921 komt het landgoed te koop te staan, een advertentie in het Vaderland van 1 februari 1921 omschrijft het goed als volgt:

De Buitenplaats "Hofrust", te Rijswijk (Z.-H.)
gelegen aan de Straatweg van 's Gravenhage naar Delft, waarmede zij gemeenschap heeft door eene daarbij behoorende oprijlaan, genaamd Laan Hofrust, bestaande uit: Heerenhuis, Koetshuis en stalling, schuren, bergplaatsen en verdere getimmerten, boomgaard en moestuin, opgaande boomen, bloemenkas met verwarming en machine; voorts menagerie, steenen koepel en prieel, alsmede een perceel weiland terzijde van die buitenplaats langs den straatweg, alles gelegen in den Noordpolder. Het heerenhuis bevat: beneden: vestibule, vier groote kamers met opkamer, groote keuken en bijkeuken, kelder en bergplaatsen. Eerste etage: vijf kamers; daarboven: vier kamers met zolder en vliering 

De gemeente Rijswijk wordt in 1922 eigenaar van het landgoed. Het huis wordt Raadhuis en de weilanden worden verkocht als bouwgrond voor een woonwijk.

Tot 1967 blijft het in gebruik als Raadhuis. Na jaren van leegstand en een grondige restauratiebegin jaren 70 werd het in 1974 in gebruik genomen als dienstencentrum voor ouderen.

 

Huidige situatie

Van het oorspronkelijke park is niets overgebleven. Wel staat aan de Haagweg een mooie koepel die waarschijnlijk van rond 1800 dateert. Ook het smeedijzeren toegangshek aan de Laan Hofrust is bijzonder fraai. Huis, hek en koepel zijn rijksmonumenten.

 

Huidige doeleinden 

Het fungeert nu als dienstencentrum 'Het Oude Raadhuis'.

Het park is een openbaar wandelpark.

Eigenaar/

Bewoners

- 1573: Jacob de Bruxellis

1573 - 1669: Gerrit Graswinkel

1669 - : Weduwe Constantia van der Hove

1844 - : Jacobus Baron van Geen

1874 - : Jan Nicolaas Blaauw

1922 - 1967: Raadhuis gemeente Rijswijk

1974 - heden: Dienstencentrum "Het oude Raadhuis"

 

Foto's   

(Beeldbank Rijswijk)

 

Foto    1:  Hofrust met park anno 1905

Foto    2:  Zijgevel Hofrust anno 1925

Foto    3:  Voorgevel Hofrust anno 1925

Foto    4:  Hofrust met park anno 1925

Foto    5:  Voorgevel Hofrust anno 1927

Foto    6:  Zijgevel Hofrust anno 1939

Foto    7:  Hofrust met park anno 1939

Foto    8:  Zijgevel Hofrust anno 1950

Foto    9:  Personeelswoning Hofrust anno 1950

Foto  10:  Hofrust met park anno 1952

Foto  11:  Toegangshek Hofrust anno 1984

Foto  12:  Theekoepel Hofrust anno 1983

Foto  13:  Zijgevel Hofrust anno 1987

 

Foto's 

Foto 1:  Toegangshek Hofrust

Foto 2:  Voorzijde Hofrust  

Foto 3:  Achterzijde Hofrust

Foto 4:  Parkzijde Hofrust

   

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland:

Archieven dhr. Th. van der Kooij - "Rijswijk verzamelaar"

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Aangepast 4 juli 2006

Google Maps 08-07-2008

Aangepast 6 jan 2010 - 4 jan 2016