Hoekenburg te Voorburg

 

Locatie

In de zuidwesthoek van Voorburg, waar Vliet en Haagvliet samenkomen, ligt Hoekenburg. 

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

In 1632 werd een hofstede op den Hoogenburch afgebroken waarna er een nieuw huis werd gebouwd.

Geschiedenis 

Op 27 mei 1792 overlijdt Johannes Moorrees, Schout te Langer en Korter Aar, op Hoekenburg 

In 1828 kwam de buitenplaats Hoekenburg in bezit van jhr. H.J. Caan, die in 1834 ook eigenaar werd van het naastgelegen Arentsburgh.  

13 november 1893 koopt Cornelis Wissing Hoekenburg en maakt er een Hotel van.

In 1924 werd de gemeente Voorburg eigenaar. Zij verkocht de buitenplaats met Arentsburgh aan doveninstituut Effatha. Een flink deel van de parken van beide buitens werd bestemd voor woningbouw.

De kern van het huidige landhuis Hoekenburg zou van rond 1820 dateren. Het twee bouwlagen tellende, aan de Vlietzijde zeven traveeŽn brede pand met schilddak ligt evenwijdig aan de Vliet. Het midden van de gevel is benadrukt met een door een fronton bekroond risaliet.

In 1919 is het ingangsportaal vergroot en in 1929 is het pand met een verdieping verhoogd. In 1950 werd aan de noordzijde een even hoge vleugel aangebouwd.

In 1999 is het doveninstituut vertrokken, waarna het pand is verkocht.

In 2000 is men begonnen met de restauratie van het pand en is de verdieping die in 1929 is aangebracht weer verwijderd. Tevens is de vleugel aan de noordzijde van het huis afgebroken.

Op het landgoed tussen Hoekenburg en Arentsburgh verrijst een Appartementencomplex genaamd: Nieuw Hadriani

 

Huidige situatie

Het park van de buitenplaats is gedeeltelijk bewaard gebleven en tegenwoordig deels openbaar wandelgebied. Hier staat een koetshuis annex tuinmanswoning. Aan de oostzijde werd het uitzicht over de polder aan de overzijde van de Vliet beschermd door een servituut. Het is onduidelijk of dit servituut nog geldt, maar tot op de dag van vandaag is een strook grond tussen de buitens Zeerust en Drievliet onbebouwd gebleven, zodat tot diep in het polderlandschap kan worden gekeken.

Het landhuis wordt particulier bewoond, is een gemeentelijk monument en niet toegankelijk.

 

Stille getuigen 

Van Hoekenburg is een smeedijzeren inrijhek bewaard gebleven, dat sinds 1911 in de tuin van kasteel Sypesteijn in Nieuw Loosdrecht staat. Het hek was in 1910 vervangen door een hek tussen stenen hekpijlers, dat op de wereldtentoonstelling te Brussel voor Hoekenburg werd aangekocht. Ook dit hek bestaat nog. Het staat op het ogenblik aan de Parkweg bij de ingang van het park Vreugd en Rust.

Foto's 

Foto 1:  Hoekenburg tijdens de restauratie in 2003

Foto 2:  Afbraak zijvleugel in 2003

Foto 3:  Hek bij de ingang van het park Vreugd en Rust.

   

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

http://www.camerama.demon.nl/mor/mor1

http://members.chello.nl/~j.vangulik/page3.html

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 08-07-2008