Hilvoorde te Rijswijk.

Locatie

Hilvoorde lag aan de Van Vredenburchweg op de hoogte van de landbouwschool.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

Van oorsprong zeventiende-eeuwse buitenplaats.

Geschiedenis 

Op de kaart van het hoogheemraadschap Delfland door N. Cruquius van 1712 is het terrein aangegeven en heeft het een eenvoudige formele aanleg. Mogelijk gaat het hier nog om een hoeve met herenkamer. Het complex wordt bij Cruquius nog niet bij name genoemd. Op de kaart van Van der Noordaa van 1839 is dit wel het geval. In een landschappelijke parkaanleg zijn duidelijk enkele waterpartijen te zien, waarvan één met eiland. Ook het hoofdgebouw, enkele bijgebouwen en de breedste lanen zijn duidelijk te onderscheiden.

Huidige situatie

Afgezien van de sterk gerestaureerde achttiende-eeuwse brug is er van dit buiten niets bewaard gebleven. Deze brug, waarop blijkens profilering in het muurwerk aan de straatzijde ooit stenen hekpijlers moeten hebben gestaan, was de voorname entree van de  Hilvoorde.

Foto's 

Gemeentearchief

Rijswijk

Foto  1:  Bruggetje anno 1985

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland.

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 08-07-2008